Ajalooline − ilmalike allikate kasutamine

Avaldatud 7.8.2022, rubriik Päeva sõna

Juba mitmed on võtnud kätte koostada jutustus neist asjust, mis meie seas on aset leidnud, nõnda nagu seda on meile edasi andnud need, kes ise algusest peale on seda oma silmaga näinud ja on saanud sõna sulasteks. Seepärast on mullegi tundunud õige, pärast kõigega algusest peale täpset tutvumist, kirjutada sinu jaoks, üliauline Teofilos, järgemööda kõik üles. Luuka 1:1−3

Kuna Jumala Vaim on avanud mulle Tema Sõna imelised tõed ja mineviku ning tuleviku suured sündmused, olen saanud korralduse ka teistele kõike teada anda, mida mulle on ilmutatud; kirjeldada võitluse kulgu möödunud aegadel ja esitada seda nii, et see heidaks valgust kiiresti lähenevale võitlusele tulevikus. Selle mõttega olen ma püüdnud Jumala rahva ajaloost välja valida ja järjestada just neid sündmusi, mis näitaksid ilmekalt nende suurte tõdede käekäiku, mis on maailmale eri ajastutel proovikiviks antud; nende tõdede käekäiku, mis on äratanud Saatana viha ja maailmaliku kiriku vaenu, kuid mida on alal hoidnud sellised tunnistajad, kes „ei ole oma elu armastanud surmani“ (Ilmutuse 12:11). …

Need suured sündmused, mis märkisid usupuhastuse arengut, on ajaloolised tõsiasjad. Hästi tuntuina ja protestantlikus maailmas üldiselt tunnustatuina on need faktid, mida keegi ei saa eitada. Arvestades käesoleva raamatu eesmärki, olen reformatsiooni ajaloo esitanud kokkuvõtlikult. Lühiduse tõttu, mille tingib raamatu maht, olin sunnitud esitatud fakte niipalju kokku suruma, et siiski jääks võimalus neist õigesti aru saada.

Mõne sündmuse puhul, kus üks või teine ajalookirjutaja on andnud toimunust lühikese, kuid sisutiheda üldpildi või esitanud kokkuvõtte sündmuste üksikasjust tabavalt, olen tsiteerinud tema sõnu. Mõnel juhul ei ole märgitud lähteallikat, kuna need tsitaadid pole toodud eesmärgiga rõhutada kirjapanija autoriteetsust antud asjas, vaid seetõttu, et tema ütlus asja kohta on sisukas ja mõjuv.

Samamoodi olen kasutanud ka nende autorite teoseid, kes meie ajal usupuhastustööd jätkavad, kui jutustan nende kogemustest ja vaadetest. − „Suur võitlus“, orig lk xi, xii.

Jaga Facebookis