Tema ime

Avaldatud 6.6.2023, rubriik Päeva sõna

„Kumb on kergem, kas öelda halvatule: „Sinu patud on andeks antud!“ või öelda talle: „Tõuse püsti, võta oma kanderaam ja kõnni!“?“ Markuse 2:9

Stressijuhtimine oli üks esimestest kursustest, mille ma organisatsioonikäitumise õpingutel võtsin. Minu jaoks oli see põnev, ning mul tuli oma teadmisi kohe rakendada: lõpueksami päeval ei läinud mul auto käima ja tuli laenata teine. Pärast lõpueksamit palus üks teine tudeng mind oma esitluse juurdes abistada. Ta ühendas mu sõrme külge väikese seadme ja näitas kogu kursusele, kuidas mu keha sel päeval mu stressitasemele reageeris. Veendusin selles, kui tihedalt on füüsiline ja emotsionaalne tervis seotud.

Kuigi neli meest tõid halvatu kohale tervendamiseks, olid Jeesuse esimesed sõnad: „Poeg, sinu patud on sulle andeks antud!“ (Markuse 2:5) See oli mehe suurim vajadus, nii et Jeesus tegeles sellega kõigepealt. Me kõik vajame teadmist, et meil on rahu Jumalaga ja meile on andestatud; pole olemas inimese jaoks suurema tähendusega mõistmist. Kirjatundjad hakkasid mõttes Jeesusele küsimusi esitama, sest nad kahtlesid Tema autoriteedis patte andeks anda. Pattude andestus oli ja on alati suurim ime. Kuid see toimub sisemiselt ja seepärast nad kahtlesid selles (salmid 6, 7). Jeesus küsis neilt: „Kumb on kergem, kas öelda halvatule: „Sinu patud on andeks antud!“ või öelda talle: „Tõuse püsti … ja kõnni!“?“ (salm 9) Enne vastuse saamist jätkas ta: „Aga et te teaksite, et Inimese Pojal on meelevald patte andeks anda maa peal,“ − ta ütles halvatule − „sinule ma ütlen: Tõuse püsti, võta oma kanderaam ja mine koju!““ (salmid 10, 11) Teisisõnu: „Jah, tõuse lihtsalt püsti! Ma võin patte andeks anda ja ma võin su terveks teha.“ Inimesel on mõlemad võimatud, nii andestamine kui ka tervendamine, kuid mõlemad on võimalikud Jumala jaoks. Tema on vaimu, ihu ja hinge Tervendaja. Mees tõusis püsti, võttis oma kanderaami ja läks (salm 12). Kas oled täna meeleheitlikus hädas? Kas vajad andestust? Kas sul on vaja tõusta oma masenduse ja ebaadekvaatsete tunnete matilt? Kas süü või häbi on sind halvanud? Tema ime saab alguse hinges. Ta pakub andestust ja rahu. Meie kindlus on Jeesuse veres (vt Kiri heebrealastele 10:19−22). Niisiis, tõuse püsti! Võta oma kanderaam! Mine!
Minu vastus:
 

Jaga Facebookis