Seista Siioni mäel

Avaldatud 3.12.2021, rubriik Päeva sõna

Issand! Kes võib tulla külaliseks sinu telki? Kes tohib elada su pühal mäel? See, kes elab laitmatult, teeb õigust ja räägib tõtt oma südames.Psalmid 15:1, 2

Ilmutusraamat kirjeldab Jumala lõpuaja ülejäänud rahvast seismas Siioni mäel koos Kristusega. Neil on terve rida omadusi, mida Piibel hoolikalt loendab, enne kui jõuab lõpuaja kuulutuseni, mida nad peavad maailmale edastama. Neil on Isa nimi (ehk iseloom) otsaesisele kirjutatud, nad on maailmast lunastatud (nad on vastu võtnud pääste anni), nad järgivad Jeesust, kuhu iganes Ta läheb, nad on neitsid (nad ei ole end rikkunud vale religioossusega) ja nende suust ei ole leitud pettust (Ilmutuse 14:1−5).

See on väga sarnane nende omadustega, mida on kirjeldatud 15. psalmis. Kogu psalm on kaalumist väärt, see näitab meile, missugune peaks Jumala rahvas lõpuajal olema. Jumala rahvas hoolitseb teiste heaolu eest, täpselt nagu Jumal, ja nende sõna on usaldusväärne, sest Jumala iseloom on söövitatud nende südamesse. „Kes keelt ei peksa, ei tee teisele kurja ega tõsta laimujuttu oma ligimese peale, … kes oma raha ei anna laenuks, et kasu saada, ega võta altkäemaksu süütu vastu.“ (salmid 3, 5)

Nad on puhta südamega ja on jõudnud nii kaugele, et nad vihkavad pattu ja armastavad õigust ning otsivad nende seltskonda, kes armastavad Kristust: „Kelle silmis on jumalatud põlatavad, aga auväärt need, kes Issandat kardavad.“ (salm 4)

Kirjeldust saab kokku võtta ühe asjaga – otsaesisele kirjutatud Isa nimi. Jumala iseloom on nende inimeste jaoks nii tähendusrikas, et nad on saanud Tema sarnaseks. Nad ei ole selliseks saanud oma hambad-

ristis-pingutuse abil, vaid lähedase ühenduse tõttu Jeesusega, kes muudab neid iga päev veidi rohkem enda sarnaseks.

„Aga meid kõiki, kes me katmata palgega vaatleme Issanda kirkust peegeldumas,“ selgitab Paulus, „muudetakse samasuguseks kujuks kirkusest kirkusesse. Seda teeb Issand, kes on Vaim.“ (2. Kiri korintlastele 3:18)

Kui Siioni mägi on finišijoon ja Kristuse arm sinu võitmatu jõud, siis kes ei tahaks selles viimases võistluses osaleda?

Jaga Facebookis