Usaldusest

Avaldatud 22.5.2023, autor Priit Keel, allikas Meie Aeg

„Sinu kätte ma usaldan oma vaimu, sest sina oled mu lunastanud, Issand, sa tõe Jumal.“ Ps 31:6  

Psalm 31 esimene salm ütleb, et tegemist on Taaveti lauluga. Taavet ütles, et ta usaldab oma vaimu Jumala kätte. Mida tähendab oma vaimu Jumala kätte usaldada? 

Et midagi kellegi kätte usaldada, on vaja kindlust, et see usaldusisik on pädev usaldatut hoidma, kaitsma. Igale Jumalasse uskujale peaks olema selge, et inimeses olev vaim on Jumala and ehk Jumala antud. Siin toetub usklik Jumala loomistöö kirjeldusele, kui Jumal valmistas inimese ja puhus temasse „eluhinguse“ (1Ms 2:7). Jumal, kes on vaimne olend, keda inimene oma silmaga ei näe, kui Ta ennast ei ilmuta, andis inimesele osa iseendast. Kui inimene nii mõtleb, siis võiks küsida, kes on veel peale Jumala võimeline inimese vaimu eest hoolitsema. Teine inimene seda teha ei saa, sest vaimsed asjad on inimesest ülevamad. Inimene ei suuda iseenesest vaimseid asju kuidagi kontrollida ega isegi nendest aru saada. Inimene saab üksnes Jumala tahtlikkuse tõttu vaimseid asju kontrollida või neid mõista. Nii nagu Jeesus saatis jüngrid välja kuulutama ja kurje vaime välja ajama, andes neile meelevalla seda teha (Lk 10:17). 

Jumala Sõnas on kirjas, et Jumal ei ole ainuke vaimne olend, kes maailma kontrollib, on veel teisigi vaimseid olendeid nagu saatan ja temale järgnenud kurjad inglid. Ka nemad on Jumala loodud nagu inimesed, aga nad on tehtud inimestest pisut kõrgemaks (Hb 2:7). Saatan, kes oli kunagi peaingel, kõige võimsam, kontrollib suurt osa inimesi maailmas, aga siiski peab ka tema alluma Jumalale. Saatan võib inimesi kontrollida, aga inimese vaimu tema hoida ei saa. Saatan saab inimese küll tappa, aga kui inimene sureb, siis tema vaim läheb tagasi Jumala juurde (Kg 12:7). Järelikult ei olegi võimalik vaimu usaldada kellegi muu kui ainult Jumala kätte. 

Inimene ise ei saa oma vaimuga muud peale hakata kui võtta temale antud eluaja jooksul vastu Jumala lepitus, mis Jeesuse kaudu on inimese heaks tehtud (Ef 2:16). Muidugi on see kristlik mõtlemine ja maailmas on tohutult palju inimesi, kes hülgavad Jumala. Selliselt nad ei usalda ka oma vaimu Jumala kätesse ja on hoolimatud neile usaldatud elu suhtes. Selliselt saavad inimesed kogeda ainult patust elu, mida siin maa peal elatakse. Kuigi Jumal on andnud igale inimesele oma vaimu, saab inimene ise valida, kas ta usaldab selle Jumala kätte või mitte. Ta saab sellise valiku teha, ainult et Jumal võtab oma vaimu sellelt inimeselt ära, kes Jumalat ei usalda, kes selle vaimuga toime ei tule, seda valesti kasutab. Inimene kaotab sellega elu, seab enesele piirid. 

On täiesti selge, et Taavet teadis, kust pärineb tema elu ja kelle peale ta võis oma lootuse panna ja keda ta võis täielikult usaldada. Selleks oli tema Issand, tõe Jumal. Usaldus on võimas tunne, see annab jõudu, see tõstab üles, usaldus aitab läbi minna tulest ja veest. Ilma usalduseta ei ole võimalik luua tõelist suhet. Ja ma usun, et me kõik tahame, et meil oleksid nii omavahel kui ka Jumalaga usalduslikud suhted. Kuid ma usun ka, et me kõik oleme kogenud, kui lihtsalt võib usaldus kaduma minna. Usalduse võitmine on pikk töö, aga usalduse kaotamine võib tulla ühe hetkega. 

Uues Testamendis on kirjutatud mitmest mehest, kes usaldasid oma vaimu Jumala kätte. Üks nendest oli Jeesus ise. Temast kirjutab Luuka nii: „Jeesus hüüdis valju häälega: „Isa, sinu kätte ma annan oma vaimu!“ Seda öeldes heitis ta hinge.“ (Lk 23:46) Teine mees, kellest Piibel räägib, on Stefanos, algristikoguduse diakon. Ka temast kirjutab Luukas: „Ja nad viskasid kividega Stefanost, kes valjusti hüüdis: „Issand Jeesus, võta mu vaim vastu!“ (Ap 7:59) 

Paljud märtrid läbi aegade on samamoodi usaldanud oma vaimu, oma elu Jumala kätte. Jumal on alati usaldusväärne, Tema oma sõnu murdnud pole, inimesed on need, kes oma sõnade ja tegudega raginaga usaldust murravad. Lihtne on usaldada, kui inimesel on kõik hästi, aga tõeline usaldus tuleb esile, kui olukorrad on rasked. 

Taavet mitte ainult ei usaldanud oma vaimu Jumala kätte, vaid ta ütles, et see sama Jumal on teda ka lunastanud. Jumal ostis Taaveti vabaks, vabastas patuorjusest. Kuigi siis Jeesus ei olnud veel ristil surnud, inimest patust vabaks ostnud, oli Taavet teadlik, et Jumalas peitub tema lunastus. 

Taaveti Issand, Lunastaja, tõe Jumal on iga inimese Issand, Lunastaja ja tõe Jumal. See on nii hoolimata sellest, kes seda usub ja kes mitte. Kõik on Jumala kontrolli all. Inimene ei tea ette mitte midagi, inimene ainult eeldab. Inimesel puudub tõeline kontroll elu üle. Inimene saab teha valikuid, võtta vastu otsuseid, justkui kontrollida oma elu, aga tegelikult on see and Jumalalt. 

Mõtle selle üle, mõtiskle ja kui sa minuga nõustud, siis usalda Jumalat ning anna oma vaim Tema hoolde. 

Priit Keel on Viljandi ja Põltsamaa adventkoguduse pastor 

Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samalt autorilt
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat