Lõuna-Ameerika divisjon hääletas naiste kogudusevanemaks saamise poolt

Avaldatud 16.7.2021, allikas Adventist Review

Seitsmenda päeva adventistide koguduse Lõuna-Ameerika divisjon (SAD) võttis 8. juulil hääletusega vastu divisjoni korra, milles on punkt ka selle kohta, et SADi piirkonna kaheksas riigis võib nüüd naisi kogudusevanemaks ordineerida. Dokumendi eesmärk on tugevdada kogudusevanema rolli.

Kogudusejuhid sõnasid, et COVID-19 pandeemia ajal ja järel on saanud kogudusevanemate roll koguduse juhtimisel ja misjonitöö läbiviimisel järjest olulisemaks. Praeguste andmete järgi on divisjonis 5626 naisjuhti.

8. juuli hääletus toimus pärast uurimisi, arutelusid ja uuringuid, mille viis läbi selleks ellu kutsutud komisjon, mis alustas tööd 2020. aasta detsembris.

Vastuvõetud dokumendis on kaks peamist teemat: esimese eesmärk on teostada algatusi, mis tugevdavad kogudusevanema rolli ja muudavad selle praeguses kontekstis olulisemaks. Selle raames edendatakse kogudusevanema rolli vaimuliku juhina. Samuti on selles kirjeldatud viise, kuidas kogudusevanemaid varustada, et nad saaksid oma rolli täita veelgi paremini.

Dokumendis on sedastatud ka koolituse- ja haridusevajadust, nii et kogudusevanemad saaksid teoloogilist haridust, et lõimida omavahel pastori ja kogudusevanema töö. „Peamine fookus on vaimuliku, emotsionaalse ja füüsilise hoole pakkumisel koguduseliikmetele,“ selgitasid kogudusejuhid.

Teine oluline muutus on kinnitada naiste osa koguduse juhtimises – see on midagi, mida nad juba praegu teevad.

SADis on naiste lubamine kogudusejuhtimise juurde võtnud kauem aega kui enamuses koguduse divisjonides. Põhja-Ameerika divisjon hääletas selle küsimuse poolt 1975. aastal ja peakonverentsi töökoosoleku 1984. aasta hääletus laiendas selle võimaluse ka teistele divisjonidele. SAD pidas oma piirkonna unioonidega selleteemalist nõu 1995. aastal.

SADi pastorite assotsiatsiooni juht Lucas Alves ütles, et kuigi tuhanded kogudusejuhid on täna naised ja pea 54 koguduse liikmeskonnast moodustavad naised, on koguduse nõukogudes ikka veel väga vähe naisi.

„See on Lõuna-Ameerika divisjonis äärmiselt oluline hetk, kuna me tegeleme kohalike koguduste juhtimisega,“ ütles SADi asepresident Bruno Raso. „Kogudusevanematel on pastoraalne roll, kui nad on aktiivses teenistuses, et koostöös kohaliku koguduse pastoriga koguduse kasvule kaasa aidata.“

Divisjoni naised, kes on kogudusejuhid, avaldasid 8. juuli hääletuse osas arvamust. „Ma arvan, et see on koguduse jaoks suur samm edasi,“ ütles üks naistetöö juhte Rafaela Seidel. „Naised on jutlustanud ja koguduse tugevusele kaasa aidanud alates Piibli aegadest. Nüüd on nad juhid ka tööturul, oma kodus ja rahanduses. Me näeme, et nad kasutavad oma oskusi ka kohalikus koguduses.“

Alves väljendas usku, et tegu on positiivse arenguga. „Naiste kui kogudusejuhtide rolli laiendamise tulemus on see, et meie koguduse juhid on tugevamad ja nende pühendumine kogudusetööle ja misjonile on suurem. Ma arvan, et see on oluline sügavamaks kogemuseks jüngerluses.“

Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat