Noorte riskikäitumise teemaline seminar - MUUDATUS

Avaldatud 29.10.2009

19. novembril kell 14-18 toimub Tallinnas noorte riskikäitumise ennetamise teemaline seminar. Lektoriteks on USA-s asuva adventkiriku Andrews Ülikooli õppejõud Duane McBride ning Gary Hopkins.

TÄHELEPANU, TOIMUMISKOHA MUUDATUS. Seoses aktiivse registreerumisega muutub seminari toimumiskoht. Seminar toimub Tallinna Ülikooli aulas (Narva mnt 25). seminar lükkub ka tunni edasi ehk toimub siis kella 14-st kuni 18-ni.

Seminar on kõigile avatud ning tasuta. Tõlge eesti keelde. Osavõtust palume teatada mailiaadressil info@advent.ee või telefonil 5261884.

GARY HOPKINS (MD, DrPH)
Andrewsi Ülikooli sõltuvuste ennetuse instituudi asedirektor. Ennetusuuringute Keskuse direktor.
Gary Hopkins on ka raamatu „We can keep them in the church: How to love our children so they won´t leave“ kaasautor. Loetav siin


DUANE MCBRIDE (PhD)
Andrewsi Ülikooli sõltuvuste ennetuse instituudi peadirektor
Uimastipoliitika uuringute keskuse direktor.
Tema põhivaldkonnaks on kriminoloogia ja narkomaania.

TAUSTAINFOT

Eesti noored ja riskikäitumine

ILLEGAALSED SÕLTUVUSAINED

Levinuim keelatud uimasti on Euroopas endiselt kanep, aga sellega katsetajate keskmine protsent on langenud 21%-lt 19%-le. Eestis on kanepiga katsetanud õpilasi 26%. Sarnaselt Tšehhile ja Slovakkiale on Eestis veidi tõusnud ka nende arv, kes on kanepit proovinud 13-aastaselt ja nooremalt.
9% Eesti õpilastest on tarvitanud mingit muud keelatud uimastit kui kanep, mis samuti ületab Euroopa keskmise, mis on 7%.

ALKOHOL
Euroopas on suurenenud õpilaste, eriti tütarlaste osakaal, kes joovad 5 või enam drinki ühel joomiskorral (vähemalt 2,5 l õlut või o,75 l veini või 25 cl kangemat alkoholi). Suurtes kogustes joomine on Euroopas tüdrukute seas keskmiselt tõusnud 35%-lt 2003. aastal 42%-ni 2007. aastal. Eestis on suurtes kogustes joomine tõusnud tüdrukute seas koguni 51%-ni. Poistest on Eestis 5 või enam drinki ühel joomiskorral joonud 57% küsitletud noortest. Ka tarbivad eesti noored kangemat alkoholi kui Euroopas keskmiselt. Kui Euroopa keskmine näitaja tarbitava alkoholi kanguse osas oli 4,2%, siis Eestis oli see 5,1%.

HIV/AIDS
Uutest HIV-nakkusega registreeritutest oli alla 30-aastasi 2008. aastal 62%. Epideemia algusaastatega võrreldes on naiste osakaal uute avastatud nakatunute hulgas aastate lõikes suurenenud 22% võrra. Nakatunud naised on valdavalt vanuses 20–29 eluaastat ning olulisel osal neist diagnoositakse HIV esmakordselt rasedusega arvele võtmisel.

KURITEGEVUS
Erinevaid õigusrikkumisi on toime pannud 12% uuritud noortest. Kõige levinumaks õigusrikkumiseks on avaliku korra rikkumine, sealhulgas üldkasutatavate asjade tahtlik lõhkumine ja poevargused. Poisse ning tüdrukuid eristab see, et tüdrukutel vanuse kasvades vägivaldne käitumine väheneb, poistel aga kasvab.
Koolikiusamisega on kokku puutunud 24% lastest. Koolikiusamine on probleemsem nooremate vanuserühmade puhul: näiteks 40% 12-13 aastastest poistest väitis, et teda on koolis kiusatud, alandatud või löödud.

Jaga Facebookis