Ta on võimeline

Avaldatud 30.11.2017, rubriik Päeva sõna

Teisi, kes on järjekorras saanud preestriks, on küll palju olnud, sest surm keelas neid selleks jäämast; Jeesusel on aga selle tõttu, et ta jääb igavesti, muudetamatu preestriamet. Just seepärast ta võibki päriselt päästa neid, kes tulevad Jumala ette tema läbi, elades aina selleks, et nende eest paluda. Kiri heebrealastele 7:23−25

„Ta on võimeline päästma“ on ilmselt kõige sügavama tähendusega sõnad inimkonna ajaloos.

Jeesus on võimeline päästma „neid, kes tulevad Jumala ette tema läbi“, Sest Ta mitte üksnes ei toonud paremat ohvrit, vaid Ta on ka parem preester, kes jätkab seni, kuni pole enam pattu ja lepitus on lõpetatud.

„Ta on võimeline.“ Need, kes usaldavad Jeesust, ei pea kartma. Tema käsi ei ole lühemaks jäänud, et Ta ei suudaks päästa (Js 50:2). Erinevalt leviitidest preestritest, kes surid, on ülestõusnud Jeesus oma rahva jaoks alati olemas.

Peale selle on Ta võimeline päästma päriselt ja täielikult. Ta on võimeline tegema seda, mida leviitpreestrid ei suutnud teha. Seetõttu on meil kristlastena „parem lootus“ (Hb 7:19).

Siinkohal tuleb küsida, mida tähendab päriselt päästma? Piiblitõlkes Revised Standard Version on näha üks aspekt: „Ta on võimeline alatiseks päästma need, kes tulevad tema kaudu Jumala juurde.“ See tähendus on kahtlemata kontekstis, kuid ajaline laiendus ei haara konteksti täielikku kaasmõtet. Kiri heebrealastele 7:27 räägib veel inimese patust ja leviitide ohvrite ebaefektiivsusest ning vastandab neid Jeesuse ühekordse ohvri tõhususega, mis lahendas patuprobleemi alatiseks. Seepärast viitab Kristuse päriselt päästmine sellele, et Jeesus päästab meid kõigest, millest meid on vaja lunastada, et Tema pääste on täielik vabastamine patuprobleemist.

W. H. Griffith Thomas kombineerib seda mõtet ajaga: „Tagasi minevikku vaadates on meid päästetud patu hukkamõistust ja süüst, olevikus ringi vaadates oleme päästetud patu võimu alt, patu armastamisest ja patu rikutusest, tulevikku vaadates saame päästetud patu ligiolekust taevases austatud seisukorras.”

Ühesõnaga, Jeesus on võimeline päriselt päästma mitte ainult sellepärast, et Ta elab, vaid ka sellepärast, et Ta kostab nende eest, kes tulevad Tema juurde. Ta naasis taevasse võiduka vallutajana, kes suri, äratati taas üles ja kes istub Jumala troonil kui Temaga võrdne.

Kõige selle pärast Ta võibki päästa!

Jaga Facebookis