Elieser (mu Jumal on aitaja)

Avaldatud 30.3.2020, rubriik Päeva sõna

Kes ja millal? Aabrahami sulane; umbes 1900 eKr. Tahad rohkem teada? Loe: 1. Moosese 15:1−6; 24.

Mõtted tänaseks

Piiblis on vähemalt kümme inimest, kelle nimi on Elieser. Kõige tuntum neist on Aabrahami sulane. Ta oli sulane, kuid samal ajal inimene, kes oli oma isandaga väga lähedane. Aabraham mõtles isegi võimalusest teha Elieserist oma pärija, kui tundus, et ta ei saa endale järeltulijat (1. Moosese 15:3). Seda Elieserit ei ole rohkem nime pidi nimetatud, kuid meil on hea põhjus oletada, et tema oli see, kellele Aabraham andis ülesandeks minna oma pojale Iisakile sobivat naist otsima.

Elieserile anti raske ülesanne − leida naine oma isanda pojale, keegi, kellel oleks sarnane kultuuritaust. Aabraham ei tahtnud oma miniaks kaananlasest neidu, vaid kedagi oma sünnimaalt. Elieseri teekonna kirjeldusest ja ülesandesse suhtumisest saame teada, kui loominguline ta oli. Kuid on veel üks aspekt, mis köidab meie tähelepanu. Elieserit on kujutatud palvemehena. Kui ta kaaskonnaga jõuab sellesse piirkonda, kus on tema isanda juured, suhtleb ta kõigepealt Jumalaga: „Issand, minu isanda Aabrahami Jumal, lase ometi see mul täna korda minna ja tee head mu isandale Aabrahamile!“ (1. Moosese 24:12) Seejärel visandab ta soovitud stsenaariumi.

Kui meil on vaja probleemiga tegeleda, on oluline mõelda välja kindel plaan, kuid alati tuleb kõigepealt konsulteerida Jumalaga. Ainult siis võime kindlalt edasi minna.

Minu palve

Aita mul, Issand, mitte kunagi unustada Sind oma plaanidesse kaasata!

Jaga Facebookis