Jeesus – parem tee

Avaldatud 29.11.2017, rubriik Päeva sõna

Siis ta läks sisse mitte sikkude ja vasikate verega, vaid iseenda verega, minnes ühe korra kõige pühamasse paika, saavutas ta meile igavese lunastuse. Kiri heebrealastele 9:12

Jeesus ei sisenenud taeva troonisaali (taevase templi nimetus) tühje käsi. Ta sisenes meie Ülempreestrina, kes oli olnud ka meie ohver. Ristil oli Ta surnud minu pattude eest, et mina võiksid saada Tema õiguse (2Kr 5:21). Pole ime, et laulukirjutajad kõnelevad puhastavast verest. Kiri heebrealastele 9:22 aitab meil mõista selle ohvri tähendust, täheldades, et „ilma vere valamiseta ei ole andeksandmist“. Mõistagi ei suutnud korduvad juutide ohvrid kunagi pattu ja selle karistust ära võtta, nagu viidatakse Kirjas heebrealastele. Need võisid vaid osutada Jumala Tallele, kes pidi maailma patu ära võtma. Kirjas heebrealastele 9:23, 24 rõhutatakse seda tõde: „Nii on siis paratamatu, et taevaste asjade kujud tuleb sel kombel puhastada, taevasi asju endid aga puhastatakse neist paremate ohvritega [Kristuse lepitava surmaga]. Kristus ei läinud ju kätega tehtud kõige pühamasse paika kui tõelise paiga eelkujusse, vaid taevasse enesesse, esindama meid nüüd Jumala palge ees.“

Üks Kirja heebrealastele selle osa võtmeväljendeid on „ühe korra“. Kristus ohverdas end ühe korra ja alatiseks (Hb 7:27). „Kuid nüüd on ta üheks korraks aegade lõpul ilmunud, et ennast ohvriks tuues kõrvaldada pattu.“ (Hb 9:26) „Sellessamas ... oleme meiegi pühitsetud Jeesuse Kristuse ihu ühekordse ja alatiseks ohverdamise läbi.“ (Hb 10:10) „Ta läks sisse mitte sikkude ja vasikate verega, vaid iseenda verega, minnes ühe korra kõige pühamasse paika, saavutas ta meile igavese lunastuse.“ (Hb 9:12)

Need salmid toovad meid Kirja heebrealastele teise võtmesõna juurde – parem. Sellele mõistele on üles ehitatud kogu raamat. Jeesus on parem kui inglid (Hb 1:4−2:18), parem kui Mooses ja Joosua (Hb 3:1−4:13) ja parem kui Aaron (Hb 4:14−6:20). Ta on ka parem preester (Hb 7:1−28), Tal on parem leping (Hb 8:1−10:18) ja usk Temasse on parem tee (Hb 10:19−11:40).

Kõigi nende asjade põhjal võivad Temasse uskujad tulla julgelt trooni ette ja olla täielikult kindlad, et neil on taevas kaastundlik Ülempreester, kes hoolitseb patuprobleemi lahendamise eest nii universumi kui ka isikliku elu tasandil.

Aitäh Sulle, Isa, taevase pühamu tähendamissõna eest, mis aitab meil mõista reaalsust, millega tegeleb Jeesus praegu taevas meie heaks!

Jaga Facebookis