Eric Ward – „kuni ma tagasi tulen“

Avaldatud 26.6.2019, rubriik Päeva sõna

Aga neile, kes teda kuulasid, rääkis Jeesus veel ühe tähendamissõna, sest ta oli Jeruusalemma lähedal ja nemad arvasid, et Jumala riik otsekohe ilmsiks saab. Ta ütles siis: „Üks kõrgest soost inimene reisis kaugele maale, et omandada kuningriik ja siis pöörduda tagasi. Ning ta kutsus kümme oma sulastest ja andis neile kümme naela raha ja ütles neile: „Kaubelge, kuni ma tagasi tulen!““ Luuka 19:11−13

20. sajandi jätkudes hakkas lootus, et Jeesus tuleb varsti, peagi hääbuma. Iga adventistide põlvkond ütles (ja ütleb ikka veel) järgmisele: „Iga hetk, ära kaota usku! Pea meeles, Jumala jaoks ei ole see mingi aeg!“ Kuid oli ja on raske hoiduda julgust kaotamast. Edu tagamiseks tasub meeles pidada ülaltoodud kirjakohta ning hoida end tegevuses Jumala riigi ülesehitamisega, kuni Ta tagasi tuleb. Üks mees, kes nii toimis, oli Eric Ward, mees, kellele Jumal oli määranud väga suure töö.

Esialgu oli tema tööks jutlustamine, reisimine ja evangeeliumitöö mitmes osariigis ning kahekümne ühest õppetükist koosneva piibliuurimissarja „Go Tell“ („Mine räägi“) kirjutamine. Seda sarja on müüdud üle maailma rohkem kui miljon eksemplari. Samuti teenis ta Lõuna-California liidu sekretärina.

1973. aastal kutsuti ta Oakwoodi kolledži koguduse pastoriks ja kolledži esimese kirikuhoone ehitust juhtima. Sellest sai praeguse Oakwoodi ülikooli kirik, kus on akendel aukartust äratavad klaasimaalid, mis kujutavad kogu Piibli lugu loomisest kuni Jeesuse teise tulekuni.

Pastor Ward teenis Oakwoodi koguduses kakskümmend üks aastat ja selle aja jooksul kasvas koguduse liikmete arv 348-lt rohkem kui 2000-le.

Nagu sellest oleks veel vähe, ehitas pastor Ward ka Huntsville’i Mt Calvary kiriku, oli mõlemas samaaegselt pastor ning juhendas mitme satelliitkiriku rajamist piirkonda.

Aga sellest pastor Wardile veel ei piisanud. Ta kirjutas iga nädal ajaleheveergu, tegi raadiosaateid, pidas iga nädal ristimisklassi tundi ja juhendas uue Oakwoodi adventakadeemia algkooli esimest etappi. Kokku ristis ta rohkem kui 5000 inimest.

Jumal Poeg, kõigi Valitseja, ma tean, et Sa said oma Isalt volitused oma maise töö teostamiseks. Ma tean, et „varsti“ ei tähenda Sinu jaoks sama mis minu jaoks. Kuid ma tean ka, et Sa oled andnud mulle vahendid, millega tegeleda, kuni Sa tagasi tuled. Aita mul ustav olla!

Jaga Facebookis