Hoosea (Issand päästab)

Avaldatud 26.5.2020, rubriik Päeva sõna

Kes ja millal? Üks „väikestest“ prohvetitest. Tänu temale on meil Hoosea raamat. Jesaja, Aamose ja Miika kaasaegne (umbes 750−725 eKr). Tahad rohkem teada? Loe: Hoosea raamat.

Mõtted tänaseks

Issanda ja Iisraeli vaheline suhe on peateema selles Piibli neljateistkümne peatükiga raamatus, mis kannab prohvet Hoosea nime. Seda suhet on võrreldud abikaasadevahelise suhtega. Iisrael on nagu naine, kes on pidevalt truudusetu ja jookseb teiste armukeste järel. Hooseale anti palju mooduseid, kuidas see sõnum rahva meeltesse vajutad. Isegi tema eraelul on oluline osa. Jumal käsib tal abielluda lõdva moraaliga naisega ning temaga lapsi saada (Hoosea 1:2−9). Tõenäoliselt pole konkreetsemat viisi, kuidas teha selgeks õppetund, et Jumal jääb „oma naise“ juurde, hoolimata naise truudusetusest. Kuid Gomer (Hoosea naine) jätkab abieluväliste afääridega, vaatamata kõigele, mida Hoosea teeb, et teda oma armastuses veenda. Hoosea armastus läheb isegi nii kaugele, et ostab naise tagasi orjaturult, kuhu naine jõudnud on (Hoosea 3).

Arvamused lähevad lahku küsimuses, kas Hoosea ja Gomeri lugu peegeldab ajaloolist olukorda või tuleb seda tõlgendada allegooriana. Ükskõik kuidas see ka on, sõnum on täiesti selge. Meie, inimesed, oleme sageli põikpäised ja meil puudub ustavus Jumalale. Kuid Jumal ei anna alla ega säästa pingutusi, et taastada side Tema ja talle selja pööranud inimeste vahel. Aeg-ajalt näeme Hoosea-sarnaseid inimesi, kes esitavad meile eeskuju järelejätmatus armastuses teiste vastu. Kuid selline eeskuju – ükskõik kui kaunis ja muljet avaldav see võib olla – on vaid nõrk peegeldus Jumala mõõtmatust armastusest meie vastu.

Minu palve

Armuline Jumal, ma tunnistan, et olen paljudes asjades sageli Sinule ustavusetu. Anna palun andeks! Ja tänan Sind Sinu lakkamatu armastuse eest minu vastu!

Jaga Facebookis