Benjamin (minu parema käe poeg)

Avaldatud 26.2.2020, rubriik Päeva sõna

Kes ja millal? Jaakobi ja Raaheli noorim poeg; Benjamini suguharu esivanem; see suguharu oli hiljem üks kahest, kes moodustasid lõunapoolse Juuda kuningriigi. Tahad rohkem teada? Loe: 1. Moosese 35:18; 41−45; 1. Saamueli 9:21; Joosua 18:11−28.

Mõtted tänaseks

Benjaminlased moodustasid kaheteistkümnest suguharust ühe väiksema (1. Saamueli 9:21), kuid neil oli eriline koht, just nagu Benjaminil oli Jaakobi kaheteistkümne poja hulgas eesõiguslik positsioon. Mooses väljendas seda Benjamini suguharu erilist staatust poeetiliste sõnadega: „Issanda lemmik, kes elab julgesti ta juures. Tema kaitseb teda alati ja elab tema mäerinnakute vahel.“ (5. Moosese 33:12) Mitmed väljapaistvad piiblitegelased olid Benjamini suguharust: Eehud, kuningas Saul ja Saulus Tarsosest. Ja ei tohi unustada, et Jeruusalemma linn oli Benjamini aladel (Joosua 18:28).

Benjamini positsioon annab head mõtteainet. Inimrühma olulisuse määratlemisel on arvud sageli oluline tegur. Väiksed rühmad ei ole tihtipeale väga silmapaistvad ega mõjukad. Kuid Jumalal oli teistsugune mõõtmisviis. Meile meenutatakse Joonatani sõnu, kui ta väitis, et Issand võib päästa nii paljude kui ka väheste abil (1. Saamueli 14:6). Kristlikud kogukonnad, mis on vähemuses, ei tohi arvata, nagu ei saaks neil mingit mõju olla, sest neid on nii vähe. Oluline ei ole, kui palju inimesi on grupis, vaid kas Jumal õnnistab neid, nii et nad kuuluvad nagu Benjamini suguharu Issanda „lemmikute“ hulka ja Issand „kaitseb“ neid.

Minu palve

Armastav Isa taevas, tänan Sind, et Sa ei ole huvitatud peamiselt suurusest ja arvukusest, vaid pigem suhtest, mis on meil Sinuga!

Jaga Facebookis