Ahitofel (rumaluse vend)

Avaldatud 26.1.2020, rubriik Päeva sõna

Kes ja millal? Üks Taaveti nõuandjatest; hiljem reetur, kes valis vaenlase poole. Tahad rohkem teada? Loe: 2. Saamueli 15:12, 31; 16:15−17:23.

Mõtted tänaseks

Vanal ajal austati tarku mehi väga. Taaveti ajal oli üks tarkadest Ahitofel, kellelt Taavet pidevalt nõu küsis. „Ja Ahitofeli nõu, mida ta neil päevil andis, oli nagu Jumalalt saadud vastus; niisugune oli iga Ahitofeli nõuanne, niihästi Taavetile kui Absalomile.“ (2. Saamueli 16:23)

Tihtipeale on tarkus olulisem kui palju teadmisi. Tarkus põhineb kogemusel ja arusaamisel. Ka tänapäeval on oluline tõsiste probleemidega silmitsi seistes küsida nõu inimestelt, kellel teame olevat palju kogemusi ja hea arusaamine, mis võimaldab neil esitada tasakaalustatud arvamuse. Uues Testamendis on tarkust nimetatud vaimuandide hulgas (1. Kiri korintlastele 12:8−10). Aga kui anname teistele nõu, peame mõistma, et see tähendab teatud vastutust ning nõuab, et oleksime täielikult usaldusväärsed. Selles oli Ahitofeli puudujääk. Taavet usaldas teda täielikult, kuid oli kibedalt pettunud, sest Ahitofel otsustas viimaks Absalomi kasuks, kes soovis vägivaldselt oma isa trooni omastada.

Meil peab olema suur austus tarkuse ja tarkade inimeste suhtes. Ja me võime paluda Jumalalt tarkust juurde, nii iseenda kui ka teiste kasuks. Ent see tarkus peab olema alati ühendatud lojaalsusega nende suhtes, kes meid usaldavad.

Minu palve

Kogu tarkuse Jumal, tänan Sind, et oled valmis andma meile tarkust, kui me seda Sinult palume! Isa, anna mulle tarkust, mida mul on täna vaja, ja aita mul olla selline inimene, keda teised võivad täielikult usaldada!

Jaga Facebookis