Ben-Hadad (jumal Hadadi poeg)

Avaldatud 25.2.2020, rubriik Päeva sõna

Kes ja millal? Üks Damaskuse Süüria kuningriigi valitsejatest (885−865 eKr); Iisraeli kuningate Baesa ja Ahabi ning Juuda kuninga Aasa kaasaegne. Tahad rohkem teada? Loe: 1. Kuningate 15:16−22.

Mõtted tänaseks

Keskmine Piibli lugeja võib leida, et on keeruline meelde jätta Iisraeli ajaloo üksikasju pärast Taaveti ja Saalomoni perioodi. Saalomoni valitsemisaja järel jaotati kuningriik Iisraeliks (kümne suguharu põhjapoolne kuningriik, pealinn Samaaria) ja Juudaks (ülejäänud kahe suguharu lõunapoolne kuningriik, pealinn Jeruusalemm). Ikka ja jälle saavad neist kahest kuningriigist etturid neid ümbritsevate võimsate riikide Egiptuse, Assüüria ja veidi hiljem ka Babüloonia vahel. Peale selle pidid nad arvestama piirkondlike jõududega, nagu näiteks Süüria.

Halvim aspekt oli ehk, et need kaks vennasrahvast, Iisrael ja Juuda, olid tihtipeale teineteise kõri kallal, mõnikord võõrvõimude abil. See juhtus näiteks siis, kui kuningas Baesa tülitses juuda kuningas Aasaga ning Aasa kutsus endale appi Süüria kuninga Ben-Hadadi. Ben-Hadad oli selleks valmis, kuid tähelepanuväärse hinna eest, kuna varem olid ta paistnud Baesa lojaalse liitlasena. Võib-olla oleks Baesa pidanud sõpru hoolikamalt valima, kuid probleem oli sügavam: kui Iisrael ja Juuda ei oleks korduvalt Jumalast eemale eksinud, oleksid asjad nende jaoks palju paremini läinud.

Minu palve

Armastav ja õiglane Jumal, Sind võib usaldada, samal ajal kui inimesed on sageli kasu peal väljas ja neil puudub tõeline lojaalsus. Aita mul olla vaba kasuahnuse igasugustest vormidest ning jääda kindlaks, kui olen lubanud kedagi aidata!

Jaga Facebookis