Eeva (see, kes sünnitab)

Avaldatud 24.3.2020, rubriik Päeva sõna

Kes ja millal? Esimene naine; loodi Aadama partneriks; talle ja Aadamale anti ülesandeks hoolitseda Jumala loodud maailma eest. Tahad rohkem teada? Loe: 1. Moosese 2:18−4:2, 25.

Mõtted tänaseks

Paljudes konfessioonides diskuteeritakse siiani küsimuse üle, kas Aadam ja Eeva loodi täiesti võrdseks. Selle küsimuse vastusel on tähtsad tagajärjed, näiteks naise rolli kohta koguduses ja nende õiguse kohta koguduse ametitesse määratud saada. Veelgi enam, fakt, et Eeva sõi viljast ja ahvatles ka Aadama selle patuse teoga ühinema, on läbi sajandite jätkuvalt naiste pea kohal rippunud. Kui nendel teemadel vaieldakse, viidatakse sageli mõnele Pauluse väitele, et mõne arvates on Aadama ja Eeva staatus erinev.

Kuid oluline on keskenduda sellele, kuidas Jumal algselt asjad kavandas. Kahtlemata ei saa eitada pattulangemise tagajärgi. Aga kui rändame taastatud paradiisi poole, on meil õigus teha kõik, mida suudame, et neid negatiivseid tagajärgi vähendada või need kõrvaldada. See, et lapse sünnitamine on sellest ajast peale raske koorem, ei tähenda, et me ei või võtta tarvitusele meetmeid muuta sünnitusprotsess vähem valulikuks!

Aadam ja Eeva loodi täiesti võrdsete partneritena. Koos pidid nad Jumala loodu eest hoolitsema. Kristuse jüngrid teavad, et usu kaudu Temasse peab kogu aja jooksul tekkinud ebavõrdsus inimeste vahel kõrvaldatud saama: „Ei ole siin juuti ega kreeklast, ei ole siin orja ega vaba, ei ole siin meest ega naist, sest te kõik olete üks Kristuses Jeesuses.“ (Kiri galaatlastele 3:28)

Minu palve

Aita mind, kogu inimkonna taevane Isa, et ma võiksin panustada Kirja galaatlastele 3:28 sõnade realiseerimisse selles kontekstis, kus ma elan!

Jaga Facebookis