Benaja (Issand on ehitanud)

Avaldatud 24.2.2020, rubriik Päeva sõna

Kes ja millal? Taaveti sõjaväe pealik; kuulus oma erakordse vapruse tõttu. Tahad rohkem teada? Loe: 2. Saamueli 8:18; 23:8−39; 1. Aja 11:10−46.

Mõtted tänaseks

1. Ajaraamatu 11. peatükis on nimekiri rohkem kui kolmekümne kartmatu mehega. Kui nad oleksid meie ajal elanud, oleks igaühel neist olnud suur võimalus saada kõrge koht „maailma tugevaima mehe“ võistlustel. Näiteks saame teada, et Jaasobeam „lennutas oma piigi kolmesaja vastu, neid ühekorraga maha lüües“ (1. Aja 11:11). Üks teine mees, Abisai, oli suuteline sama tegema. Ka Benaja oli „rikas tegudelt“ (salm 22), kuigi ta ei olnud kõige parem. „Tema lõi maha kaks vägevat Moabi meest.“ Mõned Piibli teadlased arvavad, et need „vägevad“ mehed olid tegelikult Moabi vürstid. Benaja tappis ka lõvi ja sai võitu koljati mõõtu egiptlasest, kelle relvaks oli „piik nagu kangrupoom“ (salmid 22, 23).

Lisaks sellele, et Benaja oli väga tugev ja julge mees ning seetõttu Taaveti leeri jaoks väärtuslik, ilmutas ta ka suurt lojaalsust. Kui mingil hetkel teised tähtsad sõjaväejuhid Taaveti hülgasid, jätkas Benaja kuninga toetamist. Ja samuti jäi ta ustavaks Taaveti järglasele kuningas Saalomonile. Tuleb järeldada, et tema lojaalsus oli tegelikult olulisem kui tema lihasjõud ja sõjaline vaprus. Inimestel võivad olla erakordsed annid, aga kui neid ei saa usaldada, võivad need annid olla pigem ohuks kui õnnistuseks.

Minu palve

Tänan Sind, Issand, andide eest, mille Sa oled mulle andnud! Kuid aita mul eelkõige silma paista lojaalsuse ja usaldusväärsusega!

Jaga Facebookis