Belsassar (akadi keeles ’Bel, kaitse kuningat’)

Avaldatud 23.2.2020, rubriik Päeva sõna

Kes ja millal? Babüloonia viimane kuningas, oma isa Naboniduse kaasvalitseja (555−539 eKr). Tahad rohkem teada? Loe: Taanieli 5.

Mõtted tänaseks

Kujuta ette, et sul on suurel peol tore olla ja siis äkitselt ilmub salapärane käsi, mis kirjutab krohvitud seinale mõned mõistatuslikud sõnad. Nii juhtus Belsassari palees, kui äkitselt tekkisid kõigile loetavad arameakeelsed sõnad menee, menee, tekeel, ufarsiin. Prohvet Taaniel kutsuti kuningas Belsassarile nende sõnade tähendust selgitama. Jumal oli „ära lugenud“ Belsassari kuningriigi päevad. Teda oli „vaekaussidega vaetud“ ja „leitud kerge olevat“, seepärast pidi tema kuningriik antama meedlaste ja pärslaste kätte. Jumal nägi Belsassari kõlvatut elu ning seda, kuidas seesama pidu oli täiesti ebamoraalne sündmus. Veelgi enam, Belsassar ärritas Iisraeli Jumalat sellega, et kasutas selle orgia ajal templist pärit esemeid, mille Nebukadnetsar oli Babülooniasse toonud. Nüüd oli mõõt täis ja Jumal soovis seda kuningale teada anda viisil, mida ta iial ei unusta.

Meie ajal on näha sageli suuri ekraane, millel kuvatakse igasuguseid sõnumeid, vahel keeles, mida me ei mõista. Jumal ei kasuta seda kaasaegset tehnoloogiat meiega suhtlemiseks. Ja Tal ei ole seda vajagi, sest me leiame Tema sõnumid Tema Sõnast, millest saame teada, et Jumal kaalub meie sõnu ja tegusid oma „vaekaussidega“. Ja ka meie jaoks võib olla hetk, mil Jumal ütleb: „Nüüd on mõõt täis.“ Belsassari kogemus on jätkuv hoiatus, et me kunagi ei jõuaks Jumalale vastuhakus selle punktini.

Minu palve

Sa tead, kes ma olen ja mida ma teen. Ma palun Sind, Issand, et kui Sina mind oma „vaekaussidega“ „kaalud“, ei „leitaks“ mind kunagi „kerge olevat“!

Jaga Facebookis