Agag (tähendus teadmata)

Avaldatud 23.1.2020, rubriik Päeva sõna

Kes ja millal? Amaleki kuningas Sauli valitsemise ajal (u 1050 eKr). Tahad rohkem teada? Loe: 1. Saamueli 15:1−35.

Mõtted tänaseks

Miks kirjeldab Piibel Agagi lugu nii üksikasjalikult? Ta oli Iisraeli ühe peamise vaenlase, Amaleki rahva kuningas. Amalekid elasid Siinai ja Lõuna-Palestiina vahelisel alal. Ainult asukohast ei oleks piisanud põhjuseks, miks Agagile nii palju tähelepanu pöörata. Ta sai oluliseks oma rolli tõttu Sauli ja Saamueli loos. Saamuel oli andnud kuningas Saulile Jumalalt selgelt juhised, kuidas ta pidi toimima amalekkide ja nende kuningaga. Amalekid tuli kaardilt kaotada. Kuid Saul otsustas anda armu „Agagile ja parimaile lammastest, kitsedest ja veistest ning talledele ja kõigele, mis oli hea“ (1. Saamueli 15:9).

Kuningas Saul ei toiminud äkilisest kaastundest oma Amaleki rivali vastu. Ta lihtsalt oli otsustanud järgida pigem oma huve kui kuulata Jumalat. Seejärel korraldas Saamuel ise Agagi hukkamise.

See juhtum lõi Saamueli ja Sauli vahelisse suhtesse lõpliku lõhe. „Ja Saamuel ei näinud enam Sauli kuni oma surmani, siiski leinas Saamuel Sauli.“ (salm 35) Saul oli nii hästi alustanud. Aga sedamööda, kuidas aastad läksid, õnnestus tal võõrutada end kõigist, kes olid talle lähedased. Nii lõpeb Agagi lugu traagiliste sõnadega: „Aga Issand kahetses, et ta oli teinud Sauli Iisraeli kuningaks.“ (salm 35)

Minu palve

Kõikvõimas Jumal, ma soovin jääda Sinu lähedale! Palun aita mind selles!

Jaga Facebookis