Nime vägi

Avaldatud 22.7.2019, rubriik Päeva sõna

Sa ei tohi Issanda, oma Jumala nime asjata suhu võtta, sest Issand ei pea seda süütuks, kes tema nime asjata suhu võtab! 2. Moosese 20:7 (NKJV)

Selle käsu teise ja veelgi olulisema tähenduse jaoks tasub vaadata üht tuttavamat piiblitõlget, mis on siin ära toodud. Uurime lähemalt kaht väljendit: mida võiks tähendada „nime asjata suhu võtta“ ja „ei pea seda süütuks“?

„Nime võtmine“ on igaühele tuttav. Adopteeritud laps võtab oma uue perekonna nime. Vastabiellunud naine võtab oma mehe nime või võtab abielupaar teineteise nimed. Mõned muudavad oma sünnijärgse nime ära ja võtavad uue. Tavaliselt valib inimene sel juhul nime, mis on tema jaoks erilise tähendusega.

Kas me võtame Jumala nime selles mõttes? Jah, võtame. Iga kord, kui nimetame end kristlaseks, võtame Kristuse nime. Me ütleme maailmale, et oleme Tema lapsed ja püüame Tema moodi olla.

Mida võiks siis tähendada selle nime − kristlane − asjatult kasutamine? „Asjatult“ tähendab siin kasutult, mõttetult. Avaneb täiesti uus maailm. Iga kord, kui me teeme või ütleme midagi, mis ei ole Kristuse moodi, oleme Tema nime asjatult kasutanud! Nii liigitub see käsk, mida oleme võib-olla pidanud lihtsaks, hoopis millekski niisuguseks, mille pidamiseks on vaja Jeesuse õigust. Hämmastav!

Ja siis see teine väljend: „Ei pea süütuks.“ See võib tähendada igasugusest kuriteost vabaks/süütuks kuulutamist.

Kui me võtame kristlase nimetuse, kuid salgame selle väge oma elus, ei pea seda millekski, peame tühiseks, siis ei ole me seda nimetust tegelikult võtnud. Oleme lihtsalt kasutanud populaarset sõna omal eesmärgil. Kuid see ei ole usk, see ei ole pääste ning selline inimene kuuleb Jeesust Tema tagasitulekul ütlemas: „Ma ei tunne sind.“

Jumal hoidku selle eest!

Seevastu inimene, kes võtab Jumala nime kogu selle väärtusega ja mõtleb seda tõsiselt, elab selle järgi ja peab sellest kinni, kuulutatakse Jeesuse vere ja Jumala armu läbi süütuks.

Teda peetakse süütuks.

Aamen!

Jahve, suur MINA OLEN, ma jooksen Sinu juurde. Andesta mulle iga kord, kui olen võtnud Sinu nime asjatult suhu ning olen oma kristlase nime asjatult ja mõttetult kasutanud! Aita mul tulla Sinu juurde, end sinna ära peita ja alatiseks turvaliselt olla! Ja aita mul rääkida teistele, et ka nemad võivad sama teha!

Jaga Facebookis