Agabos (rändrohutirts)

Avaldatud 22.1.2020, rubriik Päeva sõna

Kes ja millal? Prohvet Jeruusalemmas esimese sajandi koguduses. Tahad rohkem teada? Loe: Apostlite teod 11:27−29; 21:10, 11.

Mõtted tänaseks

Prohvetiand oli üks vaimuandidest, mille Kristus oma kogudusele andis. Uues Testamendis räägitakse mitmetest inimestest, kellel see and oli, näiteks Apostlite tegude raamatu 11. peatükk. Grupp prohveteid tuli Jeruusalemmast Antiookiasse (Apostlite teod 11:27). See on kõigest ääremärkus, nii et ilmselt ei olnud see midagi ebatavalist. Üht neist on nimetatud nime pidi − Agabos. Ta kuulutas „Vaimu läbi“ ette, et peagi tuleb suur näljahäda. Seepärast pidid apostlid viivitamatult korraldama rahakogumise, et toetada Juudamaal elavaid usklikke.

Näljahäda tuli keiser Klaudiuse valitsemise ajal (aastatel 41−54). Ilmselgelt oli Agabos õige prohvet. Kohtume temaga uuesti Apostlite tegude raamatu 21. peatükis pärast seda, kui Paulus saabus kolmandalt misjonireisilt Kaisareasse. Ta viibis Filippuse juures, kellel oli neli vallalist tütart. Neil neljal noorel naisel oli ka prohvetiand. Juudamaalt tulnud Agabos ühines nendega ja kuulutas ette, et Paulus vahistatakse Jeruusalemmas ja antakse paganate kätte (Apostlite teod 21:10, 11).

Jumal suhtleb oma lastega paljudel eri viisidel. Kuna meil on nüüd Uus Testament, on meil aruanne sellest, kes ja mis on Jeesus, ning tänapäeval kõneleb Jumal meiega peamiselt oma kirjutatud Sõna kaudu. „Jumal, kes muiste palju kordi ja mitmel viisil rääkis esivanematele prohvetite kaudu, on nüüd päevade lõpul meile rääkinud Poja kaudu.“ (Kiri heebrealastele 1:1, 2) Piiblis on üksikasjalik aruanne Jumala tegudest minevikus ning eeskätt Jeesuse tööst meie heaks.

Minu palve

Tänan Sind, Issand, et Sa ei ole mind maha jätnud, vaid suhtled minuga jätkuvalt!

Jaga Facebookis