Bartolomeus (Tolomei poeg)

Avaldatud 21.2.2020, rubriik Päeva sõna

Kes ja millal? Temast ei ole peaaegu midagi teada. Temale on ka

viidatud kui Naatanaelile. Tahad rohkem teada? Loe: Matteuse 10:2−4; Johannese 1:23−51; Apostlite teod 1:13.

Mõtted tänaseks

Oletagem, et Bartolomeus ja Naatanael on tõepoolest üks ja sama isik. Filippus ütles Naatanaelile, et ta kohtus Messiaga. Naatanael oli huvitatud, kuid Filippuse nimetatud üksikasjad muutsid ta kahtlustavaks.

Filippuse sõnul oli see Messias Joosepi poeg ja Naatsaretist pärit. Aga kas siis kõik ei teadnud, et sellest kohast ei tule kunagi midagi head? Naatsaret ei olnud kusagil kauges maakolkas, vaid asus olulise maantee lähedal. Sellest möödus palju karavane ning ilmselt tõi see kaasa mitmeid ebameeldivaid olukordi. Sellepärast oli Naatsaretil halb kuulsus. Kas tõesti on Messias siit pärit? Seda oli raske uskuda. Jeruusalemm − sobib. Petlemm − sobib. Aga Naatsaret?

Me ei või Bartolomeust/Naatanaeli tema kahtluste tõttu süüdistada, kuid eelarvamused on liigagi sagedane nähtus. Enamik meist on teadlikud eelarvamustest inimeste kohta, kes on pärit teistest maailmajagudest või teiste religioonide pooldajate hulgast. Meil võivad olla isegi negatiivsed tunded inimeste suhtes, kes elavad meie enda kodumaa teistes piirkondades. Kohe, kui saame teada, et see inimene on pärit teisest piirkonnast, on meil kiusatus näha teda negatiivses valguses, ning me arvame, et peame olema ettevaatlikud, sest ei või iial teada … Bartolomeuse lugu annab põhjuse sellises suhtumises kahelda.

Minu palve

Taevane Isa, ma mõistan, et mõnikord olen eelarvamuste kütkes. Aita mul need kõrvale jätta ja end meeldivalt üllatada lasta!

Jaga Facebookis