Heroodias (nime Heroodes naisvorm; ’kangelaslik’)

Avaldatud 20.5.2020, rubriik Päeva sõna

Kes ja millal? Heroodes Suure lapselaps; oli abielus oma onu Heroodes Filippusega; hiljem elas koos Heroodes Antipasega. Sepitses Ristija Johannese surma vandenõu. Tahad rohkem teada? Loe: Matteuse 14:1−12.

Mõtted tänaseks

Üldiselt ei olnud Heroodeste suguvõsa väga toredate inimeste seltskond. Heroodes Suur oli süüdi Petlemma massimõrvas (Matteuse 2:16, 17), sest kartis, et idamaa tarkade leitud kuninglikust lapsest saab trooni pretendent. Tema lapselaps Heroodias oli alguses abiellunud oma sugulase, onu Heroodes Filippusega, kuid mõne aja pärast vahetas ta tema poolvenna Antipase vastu.

Nii Heroodias kui ka tema uus elukaaslane Heroodes Antipas vihkasid Ristija Johannest. Peamine põhjus oli, et Johannesel oli olnud julgust nende suhe teravalt hukka mõista. Antipas oli Johannese vanglasse heitnud, kuid arvestades Johannese populaarsust rahva hulgas, ei olnud teda hukanud. Vahepeal sepitses Heroodias plaani, kuidas Johannesest lahti saada.

Võimalus kerkis esile, kui ühe peo ajal palees oli Antipas Heroodiase tütre tantsust nii vaimustatud, et käskis tal midagi soovida. Ema õhutusel soovis tütar Ristija Johannese pead. See oli kurbade sündmuste ahela traagiline lõpp. See jääb elavaks hoiatuse, et valed otsused ja impulsiivsed lubadused võivad põhjustada hõlpsasti olukordi, mis tipnevad kohutavate tagajärgedega.

Minu palve

Armastav Jumal, hoia mind õigel teel ning kaitse mind valede otsuste ja tormakate lubaduste eest, mis võivad panna liikuma kahetsusväärsete sündmuste ahela!

Jaga Facebookis