Naatan (see, kelle Jumal on andnud)

Avaldatud 19.9.2020, rubriik Päeva sõna

Kes ja millal? Prohvet kuningas Taaveti ajal (umbes 1000 eKr). Tahad rohkem teada? Loe: 2. Saamueli 7; 12:1−15; 2. Aja 9:29; Psalmid 51.

Mõtted tänaseks

Enamik meist ei tahaks Naatani nahas olla, eriti juhul, kui Jumal käskis tal minna Taaveti juurde ja öelda, mida Jumal arvab tema kavalusest saada Batseba endale naiseks. Kui Taavetile teatati, et prohvet soovib temaga kokku saada, ei mõistnud Taavet kohe, mida Naatanil talle öelda on. Alles siis, kui Naatan oli rääkinud rikkast mehest, kellel õnnestus riukalikult võtta ära vaese mehe ainus lammas, oli asi selge. Alles siis mõistis kuningas, mida halba ta oli teinud. Üsna varsti pärast Naatani külaskäiku kirjutas Taavet oma kahetsusest sügavalt liigutava laulu, mida tunneme 51. psalmina.

Naatan tegi, mida Jumal oli käskinud. Prohvetlikult kuulutamine tähendab ustavalt edastada Jumalalt saadud sõnum. Prohvet, kes sellest keeldub, eitab sellega oma kutsumist.

Kõik need, kes usuvad, et elame ajal, mil prohvetlikke sõnumeid − selliseid, nagu leiame Piiblist − tuleb ümbritsevale rahvale Naatani kombel edasi anda, lähevad julgelt inimeste juurde, kellele sõnum mõeldud on, isegi kui neil on põhjust arvata, et seda sõnumit ei võeta hästi vastu. Samal ajal annab Naatani lähenemisviis suurepärase eeskuju, kuidas võib sellist keerulist sõnumit edasi anda. Naatan näitas, et me peame „pakendama“ vajaliku sõnumi nii, et see kohale jõuaks.

Minu palve

Palun aita mul, Issand, „pakendada“ Sinu prohvetlik sõnum praeguse aja jaoks nii, et see leiaks kõlapinda inimestes, kelleni soovin jõuda!

Jaga Facebookis