Taevariigi võtmed

Avaldatud 19.6.2017, rubriik Päeva sõna

Ma annan sulle taevariigi võtmed, ja mis sa iganes kinni seod maa peal, see on seotud ka taevas, ja mis sa iganes lahti päästad maa peal, see on lahti päästetud ka taevas. Matteuse 16:19

Siin on teine salm, mis on läbi kristliku ajaloo tekitanud lahkarvamusi. Mis on see, mida Jeesus Peetrusele tõotas? Mida tähendavad võtmed ja sidumise võim koguduses?

Võti on ilmselge metafoor inimeste lubamiseks läbi ukse. Vihje võtme sümboli mõistmiseks on Luuka 11:52, kus Jeesus mõistab kirjatundjad hukka „tunnetuse võtme“ vale kasutamise pärast, et nad seetõttu takistavad inimestel taevariiki siseneda. Ja Matteuse 23:13 leiame Ta kirjatundjaid ja varisere sõitlemas, et nad lukustavad „taevariigi inimeste eest“ ega lase sisse ka „neid, kes tahaksid minna“. Need salmid tuleb ühendada Jeesuse ütlusega Johannese 17:3, et Tema tundmine on igavene elu.

Kirjatundjad ja variserid olid oma töös võtit valesti kasutanud ja hoidsid inimeste eest tagasi teadmisi Jeesusest. Peetrus aga pidi hoopis tee avama. Just seda teeb ta Apostlite tegude 2. ja 3. peatükis, kus tema jutlus toob taevariiki palju juute, ning 10. peatükis, kus ta avab ukse paganatele sisseastumiseks. Mõistagi ei piirdu see roll Peetrusega. Kõik tõelised jüngrid kuulutavad peamisest võtmest – et Jeesus on jumalik Kristus. Matteuse 28:18−20 on Tema korraldus kõigile jüngritele viia Tema sõnum maailma otsteni, kasutades selleks õpetamise võtit, nii et paljud võiksid Teda tundma õppida ja saada ristitud.

Peetruse õnnistus hõlmab ka sidumist ja lahtipäästmist − see kohustus laieneb salmis Matteuse 18:18 kõigile jüngritele. Tundub, et enamik tõlkeid annab mõista, et mida iganes kogudus maa peal otsustab, seda kinnitatakse taevas. Kuid see pole see, mida Jeesus ütles. Kreeka keele tegusõnade ajavormid teevad selgeks, et maapealne kogudus viib ellu taeva otsuseid, mitte taevas ei kinnita koguduse otsuseid.

Salmiga Matteuse 16:16 ja Peetruse tunnistusega, et Jeesus on jumalik Kristus, oleme jõudnud evangeeliumi jutustuse pöördepunkti. Viimaks ometi teavad jüngrid, kes Jeesus on, kuid mitte seda, mida see tähendab. See mida annab juhtlõnga, mida tuleb järgida, kui pöörame oma pilgu Jeesusele, kui Ta liigub risti poole.

Jaga Facebookis