Thomas Preble – vaba tahe

Avaldatud 19.4.2019, rubriik Päeva sõna

Kui maailm teid vihkab, siis teadke, et ta on mind vihanud enne teid. Kui te oleksite maailmast, siis maailm armastaks teid kui omi, aga et teie ei ole maailmast, vaid mina olen teid maailmast ära valinud, seepärast maailm vihkab teid. Johannese 15:18, 19

On hämmastav (kuigi võib-olla ei peaks olema), kui paljud esimestest adventusklikest olid vaimuliku töö tegijad. Nad juba armastasid Jumalat ja teadsid, kuidas Piiblit uurida. Kui keegi tõi välja tõe, mida nad ei olnud näinud, otsisid nad selle üles, eriti sellised otsesed tõed nagu näiteks hingamispäev. Taanieli ja Ilmutusraamatu ajalised prohvetikuulutused ning taevase pühamu õpetus nõudsid aega, palvet ja sügavuti uurimist. Kuid hingamispäev on üsna selge, kui seda avatud silmadega vaadata.

Samuti on hämmastav, kui paljud heideti kogudustest välja sellepärast, et nad uskusid Jeesuse tulekut!

Thomas Preble oli üks neist. Ta oli baptistide vabakiriku sisseõnnistatud vaimulik. Kui ta kasutas oma vaba tahet William Milleri esitatud ja Taanieli raamatust pärinevate õpetuste vastuvõtmiseks, ei jäetud teda üksnes pastoriametist ilma, vaid heideti ka kogudusest välja.

Sellest kohkumata, leidis ta adventusklikud, kellega koos jumalateenistusi pidada. Seejärel kuulis ta hingamispäevapidajatest New Hampshire’ osariigis Washingtonis. Võib-olla võttis ta hingamispäeva vastu Frederick Wheeleri kaudu, aga igal juhul oli Preble esimene adventusklik, kes avaldas trükis tõe seitsmendast päevast kui pühast ja Jumala poolt igaveseks, mitte ainult juutide jaoks pühitsetud päevast. Perioodikaväljaandes The Hope of Israel (Iisraeli Lootus) kõigepealt ilmunud artikkel anti umbes kuu aja pärast uuesti välja ja seda juba brošüüri vormis, pealkirjaga „The Tract, Showing that the Seventh Day should be Observed as the Sabbath“ („Brošüür, mis näitab, et seitsmendat päeva tuleb hingamispäevana pidada“). See oli seesama brošüür, mida Joseph Bates luges ja mida ta levitama hakkas.

Jeesus ütles, et evangeelium on nagu sool – seda on vaja ainult veidi ja see hakkab levima. Tol ajal oli see kahtlemata silmanähtavalt õige!

Hingamispäeva Issand, Sa juhid meid sammhaaval ning annad valgust ainult nii palju, kui me suudame korraga vastu võtta. Aita mul seda meeles pidada ja mitte ise arvata, vaid Sinu hoolde jätta selle, kui palju peavad mu pereliikmed, sõbrad või lausa ma ise antud hetkel teadma või vastu võtma. Lihtsalt palun juhi mind!

Jaga Facebookis