Barsillai (raudne)

Avaldatud 19.2.2020, rubriik Päeva sõna

Kes ja millal? Leviit ja ühe Iisraeli preestrisuguvõsa lugupeetud esivanem; Taaveti ustava sõbra väimees ja toetaja. Tahad rohkem teada? Loe: Esra 2:61−63; Nehemja 7:63, 64.

Mõtted tänaseks

Isiku tuvastamise jaoks on oluline kehtiv isikut tõendav dokument. Kahtluse korral tuleb varjupaiga taotlejalt, kellel pole passi, küsida sünnitunnistust või muud tähtsat dokumenti. Samuti tuleb seda küsida inimestelt, kes väidavad end olevat tähtsa isiku järeltulijad ja üritavad selle alusel teatud privileege nõuda. Kui inimestel ei ole dokumente, siis on võimudel raske lubada neil end sisse seada või kinnitada, et neil on õigus pärida vara või omand.

Kui juutidele anti luba minna Babülooniast tagasi Jeruusalemma, kerkis esile sarnane probleem. Barsillai järeltulijad, tema suguvõsa liikmed, kellel oli oma kauge esivanema nimi, olid veendunud, et nad on tõelised leviidid, kuigi neil ei olnud selle tõestamiseks dokumente. Kahjuks tähendas see, et nad ei võinud tegutseda templis täieõiguslike preestritena. Meie ajal oleks ainus lahendus valitsuse spetsiaalne otsus, näiteks üldamnestia. Esra ajal oli probleemi lahendamiseks teistsugune viimane abinõu. Tuli oodata preestrit, kes sai otsuse langetada kahe kivi (uurimi ja tummimi) abil, mis olid ülempreestri rinnaplaadi küljes (Esra 2:63). Me ei tea, kuidas läksid asjad Barsillai järeltulijatega, kuid ma olen kindel, et Jumal hoolitses mingil kombel õigluse jaluleseadmise eest.

Minu palve

Taevane isa, Sa tead, et meil on oma maailmas sageli seaduste ja määrustega probleeme. Aita mul mõista, et me ei saa ilma seadusteta elada, aga aita mul leida ka lahendus, kui osutun konkreetsete seaduste süütuks ohvriks!

Jaga Facebookis