Heroodes Antipas (Heroodes, isa asemel)

Avaldatud 18.5.2020, rubriik Päeva sõna

Kes ja millal? Üks Heroodes Suure poegadest; roomlaste vasall;

valitses Galilea ja Perea üle Jeesuse tööperioodi ja surma ajal. Tahad rohkem teada? Loe: Matteuse 14:1−12.

Mõtted tänaseks

See, mida loeme Heroodes Antipase kohta, sarnaneb mingil määral Vana Testamendi Jefta looga, kes andis järelemõtlematu lubaduse, mis tõi palju häda. Heroodes Antipas vandus, et annab oma kasutütrele Salomele, mida iganes ta küsib. Ema õhutas Salomed küsima Ristija Johannese pead. Johannes oli juba mõnda aega vangis olnud ning Heroodese naine Heroodias haudus talle kättemaksu. Heroodes soovis Johannesest lahti saada, kuid teadis, et see prohvet on paljude hulgas väga populaarne. Sel põhjusel kartis ta teda hukata (Matteuse 14:5).

Kui kasutütar küsis Ristija Johannese pead, sattus Heroodes kimbatusse. Ta „kurvastas“, nagu meile on öeldud (salm 9), kuid ei söandanud lubadusest taganeda, sest oli selle järelemõtlematu lubaduse andnud suure hulga külaliste ees. Ta oleks tõsiselt mainet kaotanud, kui ta oleks oma lubadust nüüd murdnud.

Kui palju ülekohut on tehtud ja probleeme tekitatud − läbi kõigi aegade ja kõigis kultuurides − sellepärast, et inimesed on kartnud mainet kaotada! See on jätkuvalt tohutu probleem ning kahjuks ei mõista paljud, et oleks soovitatav mõnest rumalast või kurjast teost õigel ajal taganeda, isegi kui see tähendab maine kaotamist.

Minu palve

Aita mul, armast Issand, mitte anda mõtlematuid lubadusi! Kuid anna mulle julgust vajadusel kannatada maine kaotamist, kui see takistab mul millegi väga vale tegemist!

Jaga Facebookis