Heroodes Agrippa II (kreeka keeles ’kangelase poeg’)

Avaldatud 17.5.2020, rubriik Päeva sõna

Kes ja millal? Viimane Heroodes. Temaga konsulteeriti Pauluse kohtuasjas. Tahad rohkem teada? Loe: Apostlite teod 25:13−26:32.

Mõtted tänaseks

Kohtusime äsja Heroodes Agrippa I-ga (Apostlite teod 12:1), kes oli apostlite tagakiusaja. Heroodes Agrippa II ilmub näitelavale hiljem. Pärast seda, kui ta oli valitsenud Rooma riigi väikest piirkonda Liibanoni alal, edutati ta suure osa Palestiina maavalitsejaks. Apostlite tegude 25. peatükis kohtume temaga külaskäigul Jeruusalemma, kus ta tutvus Paulusega.

Mis inimene oli see Heroodes? Pean tunnistama, et tunnen vaistliku jälestust, kui kuulen nime Heroodes. Seda nime seostatakse igavesti Petlemma veresauna ja Ristija Johannese mõrvaga, Jeesuse kohtuprotsessi ja apostel Jaakobuse ebaseadusliku hukkamisega. Nende kurjade tegude eest vastutasid erinevad Heroodesed, aga kas on põhjust arvata, et Heroodes Agrippa II oli teistsugune? Me ei tohi ettevaatamatuid järeldusi teha. Selle Heroodese kohta ei öelda Piiblis midagi negatiivselt. Pauluse asju ajab ta korrektselt, võtab aega tema kuulamiseks ja otsustab, et Paulus on süütu ning võinuks vabaks saada, kui ta ei oleks keisri kohut nõudnud.

Teisisõnu: seda Heroodest ei tohi me hukka mõista. Meil ei ole kindlat põhjust arvata, et ta oli kaabakas nagu teised Heroodese dünastia liikmed. Kuid see ei pruugi olla lihtne, kuna eelarvamusi on enamasti raske eirata.

Minu palve

Sina oled Jumal, kes näeb, mis on meie südames ja kes suudab kõigi inimeste üle õiglaselt otsustada. Aita mul alati olla teiste arvustamisel ettevaatlik!

Jaga Facebookis