Barabas (isa poeg)

Avaldatud 17.2.2020, rubriik Päeva sõna

Kes ja millal? Poliitilise kihutustöö tegija, kelle roomlased olid

vangistanud; Jeesuse kaasaegne. Tahad rohkem teada? Loe: Matteuse 27:15−26.

Mõtted tänaseks

Barabase täisnimi, nagu see on kirjas mõnedes Matteuse evangeeliumi käsikirjades, oli Jeesus Barabas. Heroodes oli ta vangi pannud, sest teda peeti väga ohtlikuks agitaatoriks, kes ässitas inimesi roomlaste vastu mässama. Tal oleks pidanud olema amnestia saamiseks kõige väiksem võimalus, ometi just nii see juhtus. Kui Pilaatus annab rahvale valida, kas vabastada Jeesus Barabas või teine Jeesus, keda nad enda ees näevad, kuulab rahvas juudi juhte ning karjub, et nad tahavad vabaks Jeesus Barabast!

Rahvale anti see valik − kas Jeesus, Rahuvürst, kes soovis muuta maailma esmalt inimsüdameid muutes, või teine Jeesus, kes oli otsustanud vägivalda kasutada. Juudi juhid eelistasid seda kurjategijat Jeesus Barabast rahuarmastavale Jeesusele, kes oli väga hoolitsevalt palju nende kaasmaalasi tervistanud. Tegelik fakt oli, et see rahuarmastav Jeesus oli radikaalsem kui Jeesus Barabas. Nende juudi juhtide jaoks ei pidanud olema kohta Jeesuse rajatavas kuningriigis, kui nad ei soovi selle uue riigi normide järgi elada.

Ka meie ühiskonnas on kuulda palju hääli, mis innustavad meid Jeesusele selga pöörama. Kui enamik inimesi otsustaks Jeesust järgida, muutuks maailm täiesti teistsuguseks. Kuid see oleks maailm, mis kahjustaks nende huve. Ärgem siiski unustagem, et tõeline õnn on ainult Naatsareti Jeesuse maailmas.

Minu palve

Aita mul täna hoida kõrvad suletud neile häältele minu ümber, mis

kehutavad mind teistsugust Jeesust valima!

Jaga Facebookis