Igavene Valitseja

Avaldatud 16.10.2019, rubriik Päeva sõna

Ajastute Kuningale, surematule, nähtamatule, ainsale Jumalale olgu au ja kirkus igavesest ajast igavesti! 1. Kiri Timoteosele 1:17

Põhiline uskumus nr 3: „Isa: Jumal igavene Isa on kogu loodu … valitseja. … Omadused, väärtused ja võimed, mis iseloomustavad Poega ja Püha Vaimu, ilmutavad ühtlasi ka Isa olemust.“

Meie viimane võimas omadussõna Jumala kohta on kõiketeadev. Ei oleks hea, kui Jumal oleks kõikvõimas ja kõikjal viibiv, kuid ei teaks kõike. See võiks olla koguni hirmutav! Kujuta ette kõikvõimast olevust viga tegemas. See oleks tõenäoliselt suur viga, kuna tegemist on suure olevusega.

Tänu Jumalale, me võime teada, et Tema tarkus on Tema ülesannete kõrgusel, sest Tema hoole all on mustmiljon galaktikat ja kes teab kui palju miljardeid olevusi. Siin on igatahes kuus miljardit ja siin vajame hoolt rohkem kui enamik, sest meie esivanemad valisid Saatana pettused õigusjärgse Valitseja asemel ning sellest ajast peale oleme me kõik olnud poolenisti ajusurmas. Jumal teadis juba algusest peale piisavalt palju, et lühendada meie eluiga, nii et me ei peaks liiga kaua õnnetud olema või ei suudaks välja mõelda kujuteldamatut kurja, mida võiksime teha siis, kui elaksime, areneksime ja õpiksime sadu aastaid.

Kui Jeesus oli siin ja demonstreeris nähtaval, füüsilisel tasandil Jumala „omadusi ja võimeid“, ei võtnud Ta palju aega demonstreerimaks Jumala kõiketeadvust, sest palju olulisem oli, et tunneksime Jumala armastust ja halastust. Kuid isegi Jeesuse inimkuju puhul on antud vihjeid, et Tal olid rohkem kui inimlikud teadmised. Johannese 2:25 on öeldud, et Tal ei olnud tarvis, et keegi ütleks Talle, mis on inimese südames. Mitu korda teadis Ta, mida mõtlesid mõned lähedal asuvad arvustajad, nagu näiteks pealtvaatajad, kui Ta tervendas halvatu, ja pidalitõbine Siimon õhtusöögil, kui Maarja Jeesuse jalgu võidis.

Seega kujuta ette, kui palju teab Isa, kes ei ole üldse inimlihaga seotud, isegi mitte ajutiselt. Jesaja 46:10 ütleb Ta, et Ta teab lõppu juba algusest ja annab aegsasti teada, mis on tulemas. Ta kirjeldas planeedi ajalugu Moosesele, Taanielile ja isegi kuningas Nebukadnetsarile.

Jumalal on tarkus teada, mida me vajame, vägi selle tegemiseks ja armastus selle teostamiseks. Kiidetud olgu Tema nimi!

Kõigekõrgem Jumal, me ei suuda Sind isegi ette kujutada, aga meile meeldib seda üritada. Sa oled andnud meile vihjeid oma aust, väest ja pidevast ligiolekust, kuid Sa oled rabanud meid tõenditega oma kõige olulisemate omaduste kohta, milleks on armastus ja kannatlikkus. Aitäh, et Sa mind armastad!

Jaga Facebookis