Heroodes Agrippa I (kreeka keeles ’kangelase poeg’)

Avaldatud 16.5.2020, rubriik Päeva sõna

Kes ja millal? Heroodes Suure lapselaps; käskis apostel Jaakobusel pea maha raiuda ja Peetruse vangi panna; valitses Juudamaa üle umbes aastatel 42−44. Tahad rohkem teada? Loe: Apostlite teod 12.

Mõtted tänaseks

Kuna Uues Testamendis mainitakse mitut Heroodest, on kerge segadusse sattuda. Heroodes Agrippa I oli võimul sel ajal, kui Jeruusalemma kogudus sai kindlalt kaardile. See Heroodes kasutas alati olusid enda kasuks ära. Ta lasi mitu kogudusejuhti vangi panna ja tappis isegi Jaakobuse, Johannese venna. Kui ta nägi, et see muutis teda juutide hulgas populaarsemaks, vangistas ta ka Peetruse.

Peetruse vabastamise lugu on tuntud. Heroodes tahtis olla täiesti kindel, et Peetrus ei põgene, ning ta korraldas nii, et Peetrust valvas kuusteist vahisõdurit. Kuid need kuusteist sõdurit ei suutnud „Issanda ingli“ vastu midagi teha! Sel ajal kui Peetrus oli luku taga ja tõsise valve all, jätkasid koguduseliikmed innukalt tema pärast palvetamist.

Jumal otsustas anda Heroodesele valusa õppetunni. Ta ei sekkunud Jaakobuse kannatuste lõpetamisega, kuid näitas Peetruse imelise vabastamisega, et Heroodes ei saa suvaliselt oma kurja eluviisiga jätkata. Varakristlik kogudus sai juhtunust innustust. Ilmselt soovis Jumal, et Peetrusel oleks evangeeliumi kuulutamisel veel oluline osa. Sel hetkel oleks Heroodes võinud kahetseda ja apostlite sõnumi vastu võtta, kuid kahjuks ei ole ühti märki, et see kunagi oleks juhtunud.

Minu palve

Tänan Sind, Issand, et võin tunda, et Sina oled kõigeväeline!

Jaga Facebookis