Hingamispäev kui lepingusuhte märk

Avaldatud 16.5.2018, rubriik Päeva sõna

Minu ja Iisraeli laste vahel on see igaveseks tähiseks, sest kuue päevaga tegi Issand taeva ja maa, aga seitsmendal päeval ta hingas ja puhkas. 2. Moosese 31:17

Kui inimesed tunnustaksid õiget hingamispäeva, siis ei põlgaks nad Jumala Sõna nagu praegu. Seitsmenda päeva pidamine oleks kuldne ahel, mis seoks neid oma Looja külge. Kuid tõelisele Jumalale − maa Loojale ja Valitsejale − viitavat käsku teotatakse ja eiratakse. See on põhjus, miks on maailmas nii vähe stabiilsust. Kirikud on keeldunud Jumala märgist ja on Tema iseloomu valesti esitanud. Nad on kiskunud maha Jumala püha puhkepäeva ja ülistanud selle asemel võltshingamispäeva. Oh et inimesed lõpetaksid selle ega jätaks end oma rikutusega taevast välja! − „Manuscript Releases“, 5. kd, lk 82.

Jumala seaduses on lõhutud koht ja Ta kutsub üles rahvast, kes selle parandaks. Issanda hingamispäeva asemel on ülistatud võltshingamispäeva. Peagi võetakse vastu seadused, mis sunnivad kõiki nädala seitsmenda päeva asemel esimest päeva pidama. Me peame selle probleemiga silmitsi seisma ning raskusi tekib piisavalt, ilma et õhutaksime riidu nende hulgas, kes peavad väidetavalt Jumala käske. − „Manuscript Releases“, 5. kd, lk 82, 83.

Kes tõde tundvatest inimestest julgeb meie usku eristavaid jooni vähem tähtsaks muuta, kui meie ees on need selged sõnad [2. Moosese 31:16, 17]? See vaieldamatu tõsiasi, et Issand Jumal tegi maailma kuue päevaga ja seitsmendal puhkas, tuleb tõsta kõigi rahvaste, suguharude, keelte ja inimeste ette. „Nõnda on taevas ja maa ning kõik nende väed valmis saanud. Ja Jumal oli lõpetanud seitsmendaks päevaks oma töö, mis ta tegi, ja hingas seitsmendal päeval kõigist oma tegudest, mis ta oli teinud.“ [1. Moosese 2:1, 2] − „Manuscript Releases“, 5. kd, lk 83.

Hingamispäev oli Jumala tähis Tema ja Ta rahva vahel, Tema headuse, halastuse ja armastuse tõend, märk, mis eristab Tema rahvast kõigist maailma väärreligioonide esindajatest. Ja Jumal on tõotanud, et Ta õnnistab neid nende sõnakuulmises ja näitab, et Ta on nende Jumal, Ta on sidunud neid endaga lepingusidemega ning täidab oma tõotuse kõigile, kes on sõnakuulelikud. − „Manuscript Releases“, 5. kd, lk 84.

Jaga Facebookis