Baaruk (õnnistatu)

Avaldatud 16.2.2020, rubriik Päeva sõna

Kes ja millal? Prohvet Jeremija sõber ja erasekretär. Umbes 600 eKr. Tahad rohkem teada? Loe: Jeremija 32:6−16; 36; 43:1−3; 45:1−5.

Mõtted tänaseks

Issand otsustas saata sõnumi kuningas Joojakimile oma eestkõneleja prohvet Jeremija kaudu, kes dikteeris oma sekretärile Baarukile, mida Jumal soovis kuningale öelda. Tõenäoliselt oleks Jeremija eelistanud ise templisse minna ja seal valju häälega ette lugeda, mida Jumal oli talle öelnud, kuid Jeremija jaoks oli tempel keelatud territoorium. Seepärast käskis Jeremija Baarukil minna templi eesõue kibekiirel tööpäeval ning lugeda rahvale kirjarullilt see, mida Jeremija oli talle dikteerinud (Jeremija 36:6). Nagu võis oodata, oli sõnumil, mis kõneles Juuda kui iseseisva riigi lõpust, üüratu mõju. Kuulajad arvasid õigesti, et kuningal ei oleks sellest hea meel, ning nad soovitasid Baarukil ja Jeremijal mõneks ajaks kuhugi peitu minna.

Me teame Jeremija karjäärist ka mõnd teist momenti, kui Baarukil oli oluline osa. Prohvetiamet ei olnud ohutu ja sama kehtis ka igaühe kohta, kes prohveti heaks töötas. Jumal oli sellest vägagi teadlik. Sellepärast ei kõnelenud ta üksnes oma sulase Jeremijaga, vaid ka Baarukiga. Jumal teadis, et Baarukil tuleb palju probleeme, ning suhtles seetõttu otse temaga. Inimestel tuleb tegemist teha paljude raskustega, kuid Jumal ütles: „Ma jätan sulle osaks su elu kõigis paigus, kuhu sa lähed.“ (Jeremija 45:5) Seda ütles Jumal igale Baarukile läbi aegade ja meie tänapäeval pole erand: ükskõik mis osa on sul Jumala töös, Jumal näeb sind ja hoolitseb sinu eest.

Minu palve

Armas Jumal, ma usun, et Sa kaitsed mind, nagu Sa kaitsesid Baarukit.

Ma tänan Sind selle eest!

Jaga Facebookis