Mordokai (babüloonia keeles ’Marduki teenija’)

Avaldatud 15.9.2020, rubriik Päeva sõna

Kes ja millal? Estri onu; töötas Pärsia kuninga õukonnas; umbes 475 eKr. Tahad rohkem teada? Loe: Estri 2−10.

Mõtted tänaseks

Mordokai oli juudi vang, kellest sai tänu mitmetele märkimisväärsetele sündmustele tähtis ametnik Pärsia õukonnas. Juudina ei olnud tal lihtne sellises paganlikus keskkonnas teenida. Kuidas jääda ustavaks oma usulistele veendumustele ja samal ajal ilmutada lojaalsust riigikorra vastu, mis tegutseb täiesti teistsugustel põhimõtetel? Niisugused olukorrad võivad tuua kaasa ägeda kriisi, kus seisad silmitsi valikuga – kas kuulekus võimudele või südametunnistusele. Võib-olla oleks soovitatav mitte püüelda sellistele kõrgetele kohtadele, kui sul pole just Mordokai moodi jõudu oma põhimõtetele kindlaks jääda ja Jumalat usaldada, ükskõik kas Ta aitab tagajärgi ära hoida või mitte.

Sugugi kõik meist ei tee läbi nii dramaatilist olukorda nagu Mordokai, kui ta seadis elu ohtu Haamanit kummardama keeldudes (Estri 3:2). Haaman oli kõigest tavaline inimene ja juudina kummardas Mordokai ainult Jumala ees, keda ta teenis. Kuid nagu Mordokai, nii kogeme ka meie aeg-ajalt pinget usu ning igapäevase elu ja töö vahel. Ka meie elame ühiskonnas, kus sageli eiratakse Jumala kuningriigi standardeid. See tähendab, et ka meie lojaalsus pannakse võib-olla proovile. Kui järjekindlad me oleme, kui see juhtub? Kas oleme valmis, kui vaja, leppima ebasoodsama olukorraga igapäevaelus, et saaksime jääda ustavaks oma usule, isegi kui see tähendaks karjääri kahjustamist või suhtlusvõrgustiku ohustamist? Kas meil on usku, et Jumal juhib mingil kombel meid välja, kui oleme tõsisesse ummikusse sattunud?

Minu palve

Issand, ma palun Sinult sisemist jõudu, et jääda Sulle ustavaks kõigis olukordades!

Jaga Facebookis