Heeman (ustav)

Avaldatud 15.5.2020, rubriik Päeva sõna

Kes ja millal? Leviit, kes teenis templis muusikuna Taaveti ajal. Tahad rohkem teada? Loe: 1. Aja 15:17−21; 16:41, 42; 25:1−6.

Mõtted tänaseks

Heeman oli üks tuhandetest iisraellastest, kes kuulusid Leevi suguharru ja oli seega templis teenimiseks sobilik. Ta oli üks muusikutest, kes eraldati „teenistuse tarvis … kes kannelde, naablite ja simblitega pidid kuulutama (1. Aja 25:1). Peale selle oli Heemanil teisigi ande. Ta oli ka „kuninga nägija“ (salm 5), kes oli võimeline Jumala sõnumeid edasi andma ja selgitama. Ja nagu möödaminnes mainib Ajaraamatu autor ka seda, et Heemanil oli neliteist poega ja kolm tütart!

Heemanit on mainitud ka 88. psalmi sissejuhatuses, kus öeldakse, see on esralase Heemani „antifoon“ (st laul, mida laulavad vaheldumisi kaks koori või kaks lauljat). Seda psalmi peetakse mõnikord kõigist psalmidest kõige melanhoolsemaks. Aga kes on see isik, kellest Heeman selles laulus kirjutab? „Issand, mu pääste Jumal, päeval ma kisendan, öösel ma olen sinu ees. Tulgu mu palve sinu ette, pööra oma kõrv mu halisemise poole!“ (Psalmid 88: 1, 2)

Kas need sõnad peegeldavad Heemani enda tundeid? Või mõtles ta Taavetile ja sellele, mida tema kuningas pidi kogema, kui asjad keeruliseks läksid? Me ei tea. Aga igal juhul sobivad need sõnad meist paljude kogemusse, kui hüüame abi, kuni meil pole enam tunnete väljendamiseks sõnu. Mõnikord soovime ehk kajana korrata Heemani ütlust: „Ma olen kinni ega pääse välja.“ (salm 8) Õnneks ei ole see meie ainus psalm. Järgmine psalm algab kaunite sõnadega: „Ma laulan Issanda heldusest igavesti ...“ (Psalmid 89:2)

Minu palve

Luba meil, armas Jumal, Sinu armastus uuesti avastada, eriti kui läheme läbi meeleheite aegade!

Jaga Facebookis