Igavene Looja

Avaldatud 14.10.2019, rubriik Päeva sõna

„Sina, meie Issand ja Jumal, oled väärt võtma au ja austust ja väge, sest sina oled loonud kõik, kõik olev on loodud sinu tahtmise läbi!“ Ilmutuse 4:11

Põhiline uskumus nr 3: „Isa: Jumal igavene Isa on Looja, kogu loodu allikas … Ta on õiglane ja püha.“

Jumaluse iga liikme puhul leiame end pidevalt ikka ja jälle komistamas sellele, mida tähendab üks kolmes. Jumal Isa on Looja ja kõige Allikas, ometi on ka Jeesus Looja. Johannese evangeeliumi 1. peatükis on öeldud, et midagi ei loodud ilma Temata. Ja 1. Moosese raamatus räägitakse Vaimust, kes hõljub loomise ajal vete kohal. Nii et kõik, mida me ühe kohta ütleme, kehtib üldiselt ka teiste kohta.

Kuid võtame kõigepealt Jumal Isa. Räägime Temast kolmel päeval ning arutleme kolme võimast omadussõna, mida on Tema kohta kasutatud, kuid mis ei ole piisavalt võimsad, et Teda tegelikult kirjeldada. Esimene on kõikvõimas. See tähendab, et Jumal on suuteline tegema absoluutselt kõike.

Ja esimene asi, mida me teame, et Ta tegi (kuigi Ta oli mingil kombel juba terve igaviku enne selle tegemist eksisteerinud), oli loomine. Ta lõi võimsad olevused, keda me nimetame ingliteks ehk käskjalgadeks, kes armastasid Teda ning elasid ja hingasid selles rõõmus, mis tulenes Tema ligiolus viibimisest. Seejärel lõi Ta selle maailma. Võib-olla lõi Ta kõigepealt teised, aga see on maailm, millest me teame.

Kuidagimoodi, mitte millestki, iseendast, Armastuse kangast, tegi Jumal asjad lihtsalt … olema. „Saagu valgus!“ ütles Ta ja nii sündis. „Saagu kivid ja vesi ja õhk ja tähed ja planeedid ja kalad ja linnud ja loomad ja inimene.“

Ta oleks võinud selle teha kuue sekundiga. Ma imestasin varem, miks küll inimestel on raske uskuda, et Ta tegi seda kuue päevaga, kui nad üldse Jumalasse usuvad. Siis sain teada, et mõned kristlased ei usu tegelikult, et Jumal on kõikvõimas. Kuulsin oma kõrvaga, kuidas üks juhtivatest teoloogidest ütles: „See idee Jumalast kui kõikvõimsast tuleb kõrvale jätta!“

Olgu siis. Aga kui kohutav! Missugune universum elamiseks, kus ei tea, mida Jumal suudab või ei suuda! Miks tahta sellist Jumalat teenida?

Mina usun Jumalat, kes tegi kõik, kes suudab teha kõike ja kes on tõotanud, et üsna varsti saab kõik jälle korda.

Kõikvõimas Jumal, ei ole ühtki sinusarnast jumalat. Ma usun ja usaldan Sinu väge ning ootan päeva, mil Sa teed end lõplikult teatavaks.

Jaga Facebookis