Hannas (nime Hananja kreekapärane kuju; ’Issand on armuline’)

Avaldatud 14.5.2020, rubriik Päeva sõna

Kes ja millal? Ülempreester (aastatel 6−15); Kaifase äi. Kohtuprotsessi ajal toodi Jeesus kõigepealt Hannase ette ja siis anti üle Kaifasele. Tahad rohkem teada? Loe: Luuka 3:2; Johannese 18:12−24; Apostlite teod 4:6.

Mõtted tänaseks

Kaifas oli ametlik ülempreester, kui Jeesuse üle Jeruusalemmas kohut mõisteti. Kuid kõigepealt viidi Jeesus Kaifase äia Hannase ette, kes oli varem ülempreester olnud. Tegelikult oli tal ikka veel suur võim ning teda on kirjeldatud kui oma aja „juudi maffia“ peameest. Tal oli kinnismõte, et selle ohtliku Jeesusega tuleb tegeleda. Juudi ajaloolase Flavius Josephuse sõnul oli Hannas üks neist, kes tegi Juudaga tehingu Jeesuse reetmiseks. Apostlite tegude raamatus kohtame taas Hannast, kui apostlite ja juudi juhtide vahel on probleem.

Hannasel oli võim ja mõju. Tema oli troonitagune jõud. Võimunäljas inimesed on ohtlikud, kuid see kehtib eriti vaimulike juhtide kohta, kes saavad liiga palju võimu. Religiooni ja võimu kombinatsioon on surmav segu. Nii oli see siis, kui Jeesus selle fenomeniga silmitsi seisis, ja see on jätkuvalt nii paljude (kristlike ja mittekristlike) 21. sajandi juhtidega. Halb on juba seegi, kui juhtidel on väga erinevad arvamused ja nad arvavad, et kõik peaksid nendega nõustuma. Aga kui nad on sallimatud ja neil on võim vaigistada kõik, kes nõus ei ole, võivad sel olla tõsised tagajärjed. Meie Issandast sai sellise olukorra ohver ning Tema järelkäijad tänapäeval peavad ikka veel selle ohu suhtes valvel olema ja ise niisugust käitumist vältima.

Minu palve

Armastav Jumal, kaitse meid selliste inimeste türannia eest, kes võivad üritada meile oma arvamust peale suruda, ning aita, et me ise kunagi teisi nii ei kohtleks!

Jaga Facebookis