Baarak (välk)

Avaldatud 14.2.2020, rubriik Päeva sõna

Kes ja millal? Sõjaline juht Iisraeli sõjas kaananlaste vastu; 12. sajand eKr. Tahad rohkem teada? Loe: Kohtumõistjate 4–5.

Mõtted tänaseks

Baarak elas samal ajal Debooraga, kes tegutses Iisraeli kaheteistkümne suguharu ühe kohtunikuna pärast seda, kui nad olid tõotatud maale end sisse seadnud. Kahjuks olid algsed elanikud veel üsna võimsad, mis tähendas peaaegu pidevat sõdimist. Deboora ütles Baarakile, et too peab koguma kokku armee, et kaananlastele üks otsustav õppetund anda. Kuid Baarakile see mõte väga ei meeldinud. Ta ütles Deboorale: „Kui sa tuled koos minuga, siis ma lähen; aga kui sa ei tule koos minuga, siis ma ei lähe!“ (Kohtumõistjate 4:8)

Baaraki suhtumine ei olnud seotud vaid austusega Deboora vastu. Ta kartis, et ei ole ülesande kõrgusel. Debooral, kes oli kohtumõistja, oli suur autoriteet ja seepärast pidi ta kaasa tulema. Deboora oli nõus, kuid hoiatas Baarakit, et võidu eest läheb kogu au ühele naisele!

Inimlikult võttes oli Baarakil mitu head põhjust karta, kuid ta oleks pidanud rohkem teadma. Deboora ei olnud tavaline naine. Ta oli naisprohvet, kes oli tuntud Jumala eestkõnelejana, ning ta ütles Baarakile: „Eks ole Issand, Iisraeli Jumal, käskinud.“ (salm 6)

Sageli tunneme, et meil on vettpidavad põhjused konkreetsest ülesandest keeldumiseks, kuid me ei tohiks kahelda, kui meie ees on selge korraldus Jumalalt. Sel juhul võime usalduslikult oma mured kõrvale jätta ning usaldada, et Jumal, kes on meile selle ülesande andnud, annab ka jõudu, mida on vaja selle täitmiseks.

Minu palve

Issand, aita mul mõista, mida Sa soovid, et ma teeksin, ning ära lase mul karta seda ülesannet enda peale võtta!

Jaga Facebookis