Üks kolmes, kolm ühes

Avaldatud 13.10.2019, rubriik Päeva sõna

Kuule, Iisrael! Issand, meie Jumal Issand, on ainus. 5. Moosese 6:4

Põhiline uskumus nr 2: „Kolmainsus: Ta on lõpmatu ja inimlikult haaramatu, siiski tuntud oma eneseilmutuse kaudu. Ta väärib igavesti kummardamist, austamist ja teenimist kogu loodu poolt.“

Iisraeli ümbritsevates Kaanani riikides oli palju jumalaid. Võis pöörduda just selle jumala poole, kes vastutas vajaliku valdkonna eest, näiteks Baal vastutas ilma eest, Astarte viljakuse eest jne. Olid jumalad kodu, põllu ja sõja jaoks, peaaegu kõige jaoks, mida vaja.

Jeesuse ajal oli kreeklastel ja roomlastele kümneid jumalaid, üks iga kujutletava eesmärgi jaoks ning sugugi kõik neist polnud head. Aasia ja Aafrika ühiskondades, samuti teistes, on mõnikord olnud sadu jumalaid. Wikipedia järgi on erinevates hindu mütoloogiates 330 000 jumalat.

Jumal on algusest peale teinud selgeks, et Tema on ainus ja tõeline Jumal. Ta kutsus Aabrahami ja tema pere polüteistlikust Uurist välja ning õpetas sadade aastate jooksul Iisraeli mitte kedagi teist kummardama. Nii judaism kui ka kristlus on mõlemad tuliselt ja pidevalt polüteismi hukka mõistnud.

Judaismi tähtsaim palve on sh’ma 5. Moosese 6:4−6. See tekst väidab, et „Issand ... on ainus.“

Mõni inimene ei suuda seepärast leppida mõttega, et Jeesus on Jumal või et Vaim on midagi muud kui Jumala tunded, vägi või olemus. Mõned, kes usuvad kõigisse kolme, kujutlevad, et uks Jumal esineb kolmel kujul. Vahel on Ta Suur Looja. Mõnda aega oli Ta Mees Galileast. Teinekord tuleb Ta meie juurde Vaimuna.

Samamoodi nagu võime oma kujutlustega kolmest isikust liiga kaugele minna, võime liiale minna ka üksolemise ideega. Siis tekib küsimus, kes oli see, kelle poole Jeesus palvetas? Kellest Ta rääkis siis, kui ütles, et saadab „teise Lohutaja“? Kas tuleks kõiki neid tekste Isast, Pojast ja Pühast Vaimust lihtsalt eirata?

Adventistidena usume ka seda, et kogu Piibel on üks. Ja see õpetab, et mingil moel on kolm olevust üks Jumal.

Me ei väida, et saame sellest aru.

Me lihtsalt usume.

Isa, Poeg ja Püha Vaim, ma ei jõua ära oodata, mil saan ise Teid näha. Tänan Teid üksolemise ja kolmolemise eest, mida iganes need ka ei tähendaks. Ma toetun Isale, klammerdun Jeesuse külge, usaldan Vaimu. Hoidke mind alandlikuna, kui püüan neid tõdesid Pühakirjast mõista ja jagada!

Jaga Facebookis