Vaimu teine oluline töö

Avaldatud 13.9.2017, rubriik Päeva sõna

Mul on teile veel palju öelda, aga teie ei suuda seda praegu taluda. Aga kui tema, Tõe Vaim, tuleb, juhib ta teid kogu tõesse, sest tema ei räägi iseenesest, vaid ta räägib, mida kuuleb, ja ta kuulutab teile tulevasi asju. Tema kirgastab mind, sest ta võtab minu omast ja kuulutab teile. Kõik, mis on Isal, on minu päralt, seepärast ma ütlesin, et ta võtab minu omast ja kuulutab teile. Johannese 16:12−15

Meie mõistus on piiratud. Me suudame haarata endasse ainult teatud hulga ning kui hulk ületab meie võimet, siis oleme segaduses ja hämmelduses. Nii oli jüngritega − nad olid jõudnud küllastuspunktini. Aga tingimused muutuvad. Uute väljakutsete ja olukordadega tuleb vajadus täiendavate teadmiste järele, et uues keskkonnas hakkama saada ja selles edukalt toimida.

Samamoodi oli jüngritega. Seepärast rääkis Jeesus neile, et Tal on neile veel palju öelda, aga nad ei suuda seda hetkel vastu võtta. Osa sellest selgitab Ta neile 40 päeva jooksul, mis Ta veedab nendega koos ülestõusmise ja taevamineku vahel. Ülestõusmine muutis nende jaoks kõik. See muutis nende arusaama Messiast ja jüngerlusest. Jeesus kasutas neid õpetamispäevi, et neid jüngritest apostliteks edutada.

Ent koguduse elu ja maailma ajalugu on muutlik kangas. Seepärast saadab Jeesus Vaimu, et see juhiks kogudust jätkuvalt kogu tõesse. Kõige tähele­panuväärsem samm selles juhtimises pidi olema inspireerida Uue Testamendi raamatud, mis andsid püsiva kuju mitte üksnes Jeesuse elule ja õpetustele, vaid ka varakristliku koguduse võitlustele ja Vaimust inspireeritud arusaamistele ja kogemustele.

Ilmutusraamatu prohvetikuulutused on eriline näide sellest, mida Jeesus soovis veel oma järelkäijatele öelda, kuid mida nad ei olnud Tema teadmist mööda võimelised Tema maapealse elu ajal kuulma. See on ilmutus Jeesuselt ja Jeesusest (mille on vahendanud Püha Vaim). Johannes teatab lugejatele korduvalt: „Kellel kõrv on, see kuulgu, mida Vaim ütleb kogudustele.“ (Ilm 2:7)

Vaimu juhtimine, kuidas mõista Kristust ja Temaga seonduvat, ei lõppenud viimase apostli surmaga. Paulus ütleb, et Vaimu inspireeritud juhtimine kogu tõesse prohvetliku anni kaudu jätkub, kuni kogudus saavutab täisküpsuse (Ef 4:8−13) Järelikult kestab Vaimu roll nii kaua, kuni oleme maa peal.

Kõige olulisem, mida saame praegu teha, on pühendada uuesti oma süda, mõistus, kõrvad ja silmad Jeesuse Sõna selgeks kuulamiseks Püha Vaimu kaudu.

Jaga Facebookis