Minu elupäevad

Avaldatud 13.7.2019, rubriik Päeva sõna

Su silmad nägid mind juba mu eos ja su raamatusse kirjutati kõik päevad, mis olid määratud, ehk küll ühtainustki neist ei olnud olemas. Psalmid 139:16

Üks meie kui kristlaste olulisi põhiväärtusi on Jumala antud kõige olulisema anni – aja – kasutamine. Aeg on nähtamatu, see tuleb ülalt, seda ei saa näha, katsuda, kontrollida ega muuta ning igal inimesel on sama varu, sama määraga jaotatud, kuigi keegi ei tea, millal tema aeg otsa saab. Seepärast tundub see hästi sobivat teise käsu „ülal taevas“ osasse.

Psalmi 139 kohaselt kavandas Jumal meid ja meie päevi juba enne, kui me sündisime. Keeruline on seda mõista üritada, sest kui seda liiga sõna-sõnalt võtta, siis tundub, et see võtab ära kõik isiklikud valikud ning sunnib meid elama „saatusega ettemääratud“ päevade arvu ettemääratud viisil. Me teame, et see ei ole õige! Tahte vabadus on Jumala jaoks nii oluline, et Ta riskis sellepärast kogu universumi saatusega ning viimaks andis Jeesus oma elu ja kõikjal viibimise võime, et sina ja mina võiksime valida mitte lihtsalt seda, mida teha, vaid koguni seda, kas Temasse uskuda või mitte!

Kuid inimestena ei suuda me isegi hakata mõistma, et Jumal on igavene. Ta eksisteerib väljaspool aega, Ta suudab näha meie valikuid ja elu ning vastab neile oma piiritu tarkuse kohaselt.

Niisiis, meie aeg, kogu aeg, on Jumal and. Ta ei pidanud meile seda üldse andma, Ta ei pidanud andma meile vabadust sellest suhtes, mida ajaga peale hakata, kuid Ta tegi seda. Seepärast ongi nii oluline, et me ei laseks sellel jumalana oma elu üle võtta. Ent see ei ole kerge. Saatan teab, et kui ta saab kontrolli meie aja üle, saab ta kontrolli meie üle. Ta ei jäta ühtki kivi ümber pööramata, et meid vaevata iga hetk esile kerkivate edasilükkamatute asjade, üksikasjade ja hädaolukordadega, kohustuste ja lisakohustustega või kas või sellega, et laseme teistel inimestel liiga palju oma aja üle otsustada.

Endastmõistetavalt on meie pereliikmetel, ülemustel või õpetajatel õigus öelda sõna sekka – mõnikord lausa palju sõnu − selle kohta, kuidas me oma aega kasutame, kuid Jumal peab alati esikohal olema. Vaatame kaht viisi, kuidas saame seda tagada.

Looja, Planeerija, Korraldaja, ka Sina elad ajakava järgi. Tuhat meie aastat võivad olla Sinu jaoks nagu üks päev, aga Sina tead, millal Sa midagi teha kavatsed ning Sind ei saa tagant kiirustada ega viivitada. Aita mul elada lohutuses ja kindlustundes, mida see mõte annab! Ma tänan Sind oma elupäevade anni eest! Aita, et need kõik võiksid Sind austada!

Jaga Facebookis