Üks kolmes, kolm ühes

Avaldatud 12.10.2019, rubriik Päeva sõna

Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala armastus ja Püha Vaimu osadus olgu teie kõikidega! 2. Kiri korintlastele 13:13

Põhiline uskumus nr 2: „Kolmainsus: on olemas üks Jumal: Isa, Poeg ja Püha Vaim − kolme igavese Isiku ühendus. Jumal on surematu, kõikvõimas, kõiketeadja, üle kõige ja alati kohalviibiv.“

Inimmõistusel on kõige lihtsam kujutleda Kolmainsust lihtsalt kolme olevusena. Selles on kahtlemata oma tõde ja järgmises kolmes põhilises uskumuses uurime mõningaid asju Jumaluse iga liikme kohta. Tänane salm on hea näide: Jeesuse arm on hämmastav, sest Ta otsustas surra meie eest, kuigi oleks võinud ära minna iga hetk, kui oleks soovinud. Jumal on ebatavaliselt armastav, sest Ta otsustas lasta oma Pojal selle uskumatu ohvri tuua. Püha Vaim on see, kes elab meiega koos ja meie juures kogu aeg ning annab osaduse.

Kuid sellel seisukohal on oht, kui me ei väljenda end selgelt. See on kujutlemise moodus, mis aitab meil mõista Jumala erinevaid tahke, kuid on olemas üks Jumal. Inimesed, kes tõsimeelselt ja selgelt ühe Jumala idee külge klammerduvad, nagu näiteks juudid ja moslemid, on süüdistanud kristlasi polüteismis. Me peame mõistma, et nagu need kahedimensioonilised inimesed üritavad kuupi ette kujutada, nii võime ka meie teha terve kuhja diagramme, kuid ükski neist ei ole päris asi.

Kui me kujutleme Jumal Isa kõrgel taevas troonil, Jeesust inimkujul Tema kõrval või Tema ees meie eest kostmas ning Püha Vaimu neist mõlemast kaugemal, siin all planeedil, peame väga selgelt väljendama, et need on abistavad kujutlused, mitte kogu tõde. Jumal andis meile need kujundid oma Sõnas ja saatis oma Poja, et anda endale inimnägu, kellega suudaksime suhestuda, kuid see on nagu viltpildid väikelastele. Sellest on meile abi. See ei ole kogu tõde.

Ainult Jumal mõistab seda tõeliselt ning meie võime kõigest üritada alandlikuks jäädes õppida Tema teede suurust.

Isa, Poeg ja Vaim, mulle tõesti meeldivad viltpildid! Kuigi need on väljaspool minu arusaama, annavad need inimnäo, et aidata ette kujutada minu Venda Jeesust. Mul on hea meel, et Te kõik mind armastate!

Jaga Facebookis