Jumala armust piisab iga raskuse jaoks

Avaldatud 12.7.2018, rubriik Päeva sõna

Kuid tema ütles mulle: „Sulle piisab minu armust, sest nõtruses saab vägi täielikuks.“ 2. Kiri korintlastele 12:9

Mitte keegi ei saa olla niisuguses olukorras, et tal pole võimalik Jumalale kuuletuda. Kristlaste hulgas on tänapäeval liiga vähe usku. Nad on valmis Kristuse ja Tema töö heaks tegutsema ainult siis, kui näevad ise soodsate tulemuste võimalust. Jumalik arm aitab iga tõelise uskliku jõupingutusi. Sellest armust piisab meile igasugustes olukordades. Kristuse Vaim avaldab uuendavat, täiustavat mõju kõigi nende iseloomule, kes on sõnakuulelikud ja ustavad.

Jumal on suur MINA OLEN, olemise läte, autoriteedi ja võimu keskpunkt. Ükskõik missugune on Tema loodolevuste seisund või olukord, neil ei saa olla piisavat vabandust, et keelduda Jumala nõudmiste täitmisest. Issand peab meid vastutavaks valguse eest, mis meie teerajale paistab. Meid võivad ümbritseda raskused, mis näivad meile kohutavana, ja nende tõttu võime vabandada end, et ei kuuletu tõele, nagu see on Jeesuses, kuid ükski vabandus ei kannata lähemat uurimist. Kui sõnakuulmatusele oleks vabandus, siis tõestaks see, et meie taevane Isa on ebaõiglane, kuna on andnud meile päästmiseks tingimused, mida me ei suuda täita. …

Kristlased ei tohi seada kujutluses ritta kõiki katsumusi, mis võivad enne võidujooksu lõppu esile kerkida. Nad peavad hakkama Jumalat teenima ning elama ja töötama iga päev Tema auks, siis muutuvad ületamatuna näivad takistused järjest väiksemaks ja väiksemaks. Kui neid peaks tabama kõik, mida nad on kartnud, antakse neile Kristuse armu vastavalt nende vajadusele. Jõud kasvab koos probleemide ja nende võitmisega. …

Need, kelle süda on otsustanud Jumalat teenida, leiavad võimaluse Teda teenida. Nad palvetavad, loevad Jumala sõna, taotlevad vooruslikkust ja hülgavad pahed. Nad võivad trotsida põlgust ja pilget, kui nad vaatavad Jeesusele, meie usu alustajale ja täidesaatjale, kes kannatas välja, kui patused Talle vastu rääkisid. Tema, kelle sõnad on tõsi, on tõotatud neile abi ja armu. Jumal ei jäta täitmata oma tõotust mitte kellelegi, kes Teda usaldab. − „Sketches from the Life of Paul“, lk 296−298.

Jaga Facebookis