Ohvriks toodud elu

Avaldatud 12.5.2019, rubriik Päeva sõna

Sest mind valatakse juba joogiohvrina ja mu lahkumisaeg on käes. Olen võidelnud head võitlemist, lõpetanud elujooksu, säilitanud usu. Nüüd on mulle valmis pandud õiguse pärg, mille Issand, õiglane kohtunik, oma päeval mulle annab, aga mitte üksnes mulle, vaid kõikidele, kes igatsevad tema ilmumist. 2. Kiri Timoteose 4:6−8

Ellen White elas piisavalt kaua, et näha kogu maailma sõtta astumist, kuigi Ameerika Ühendriigid ei olnud siis veel Euroopa konfliktiga ühinenud. Kindlasti tundis ta veel veendunumalt, et Jeesus tuleb varsti.

Viimaste eluaastate jooksul kasutas ta enamuse ajast käsikirjade trükiks ettevalmistamiseks. Ta tundis endal kohustust, et Jumalalt talle antud valgus jõuaks võimalikult paljude inimesteni. Samuti soovis ta, et kõik oleks toimetatud ja parandatud, kuni tekst oleks võimalikult täiuslik. See iseenesest on olnud komistuskiviks neile, kes usuvad, et Jumal inspireeris teda täpsete sõnadega. Kuidas saaks Jumala sõnu toimetada ja muuta?! Ellen White ise selgitas: „Jumal ei sisendanud sõnu, Ta inspireeris isikut.“ (Tema täielikku selgitust inspiratsiooni ja selle toimimisviisi kohta saab lugeda „Suure võitluse“ sissejuhatusest. Seda on kasulik lugeda ja selles saavad selgeks paljud asjad, mille üle sageli vaieldaks.)

Ellen G. White suri 16. juulil 1915. aastal. Koguduse elus on tal seniajani ainulaadne koht.

Ellen White’i pärandiga tegeleva organisatsiooni veebilehel whiteestate.org on kirjas: „Surma ajaks oli Ellen White’i kirjanduslik toodang kokku umbes 100 000 lehekülge: 24 raamatut tol hetkel ringluses, 2 raamatu käsikiri trükiks valmis, 5000 artiklit koguduse perioodikaväljaannetes, rohkem kui 200 traktaati ja brošüüri, umbes 35 000 trükimasinal kirjutatud lehekülge käsikirjalisi dokumente ja kirju, 2000 käsitsi kirjutatud kirja ja päevikumaterjalid, mis moodustasid ümber kirjutatult veel 15 000 trükimasina lehekülge. Pärast Ellen White’i surma tema kirjutatu põhjal koostatud koondteoseid, mis on praegu trükist ilmunud, on üle 130.“

Üsna hämmastav „noore ja nõrga“ tütarlapse kohta, kes kutsuti 16 aasta vanuses Jumala käskjalaks.

Jumal, kes Sa kutsud neid, keda tahad, ja annad neile jõudu, Sa kutsud ka mind. Ma pühendan end täielikult Sinule ja Sinu tööle, et viia Jumala armastust lähedale ja kaugele. Ükskõik kas sa kutsud mind Bangladeshi või oma kodutänavale, kõnelema, maalima, abistama, ehitama või mida iganes tegema, ma tean, et Sa kutsud mind armastama – armastama Sind, armastama kõiki, kogu aeg. Aita mul lihtsalt seda teha!

Jaga Facebookis