Ihu pea

Avaldatud 11.11.2019, rubriik Päeva sõna

Vaid et me tõtt rääkides armastuses kasvaksime kõigiti selle sisse, kes on pea − Kristus. Temas on kogu ihu liidetud kokku ja hoitakse koos kõigi üksteist toetavate liikmete abil, nii nagu on iga üksikliikme ülesanne. Sel viisil saab ihu kasvujõu iseenese ülesehitamiseks armastuses. Kiri efeslastele 4:15, 16

Põhiline uskumus nr 12: „Kogudus: kogudus saab oma autoriteedi Kristuselt, kes on lihaks-saanud Sõna, ja Pühakirjast, mis on kirjutatud Sõna. Kogudus on Jumala perekond; Tema poolt lapsendatud, elavad selle liikmed uue lepingu alusel. Kogudus on Kristuse ihu − usu ühendus, mille peaks on Kristus ise.“

Üks kristluse suurimaid probleeme läbi sajandite − tegelikult juba judaismis Vana Testamendi aegadel − oli autoriteet. Erinevad kogudused on sageli olnud kas liiga autokraatlikud ning otsustanud, mida kõike nende rahvas peab tegema, olema ja uskuma, või liiga vabad ja mittesekkuvad ning lasknud asjadel niisama kulgeda.

Mõlemad grupid väidavad, et saavad oma autoriteedi Jumalalt ja Tema Sõnast. Alates Vana Testamendi liialdavatest kuningatest kuni 17. sajandi Euroopa liialdavate kuningateni on liiga paljud pidanud sedasama fakti, et nad on kuningad, nagu täieliku tegevusvabaduse volituseks Jumalat − „kuningate jumalik õigus“. Vabakogudustel ei pruugi üldse olla ühtki uskumuse avaldust ja nad ei pruugi pidada kedagi vastutavaks, sest „nad jätavad kõik Jumala kätesse“.

Ma ei väida, et meie kogudus on selles suhtes (ja mõistagi ka üheski muus suhtes) täiuslik olnud. Me oleme läinud liiga kaugele ühele või teisele poole ning kogudused ja koguduse nõukogud individuaalselt teevad ikka veel sama. Kuid usulahuna anname oma parima, et teha kindlaks, mida on Kristus, Pea, juba oma Sõnas öelnud ja seejärel mida Ta käsib teha konkreetses olukorras, milles parajasti oleme. Me üritame tõsiselt olla armastav perekond – väljendada vanemlikku autoriteeti ainult siis, kui hädavajalik, pidada meid kõiki koos lasteks ja ainsaks Peaks Jumalat.

Me teeme oma parima ka selleks, et õppida üksteist erinevatena nägema − erinevate andide ja kutsumusega, nagu sama ihu erinevad liikmed.

Meie kõigi Pea, juhi meie kogudust! Aita mul olla armastav laps Sinu perekonnas! Näita mulle, millal ja kellele olla alandlikult alistuv, ning millal ja kelle suhtes on mind võib-olla kutsutud olema alandlikult otsustav! Aita mul meeles pidada ja ka ümberolijaile meelde tuletada, et Sina oled ainus Pea – „kõrgeim“ meie hulgast on kõigest alamkarjane!

Jaga Facebookis