Jumala andide Jumalale tagasi andmine

Avaldatud 11.9.2019, rubriik Päeva sõna

Aga Saulus, kes ikka veel paiskas tapmisähvardusi Issanda jüngrite vastu, läks ülempreestri juurde ning palus temalt kirja Damaskuse sünagoogidele, et kui ta iial peaks leidma mõne usuteel käijaist, olgu mehi või naisi, võiks neid aheldatult tuua Jeruusalemma. Apostlite teod 9:1, 2

Kui ma teie juurde tulin, vennad, ei tulnud ma eriti üleva kõne või tarkusega kuulutama teile Jumala saladust. Sest ma otsustasin teada teie keskel ainuüksi Jeesusest Kristusest ja temast kui ristilöödust. 1. Kiri korintlastele 2:1, 2

Hämmastav muutumine, kas pole? Juhtivast tagakiusajast, kes „paiskas tapmisähvardusi“, varakristliku koguduse juhiks, kes aitas „kogu maal rahutusi tekitada“ (Apostlite teod 17:6).

Kui me uurime jätkuvalt kaheksanda käsu kontekstis andmise põhiväärtusi, pöörakem tähelepanu sellele, missugused annid olid Paulusel. On juba väga selge, et enne Damaskuse teel Jeesusega kohtumist olid tal juhtimise, algatuse ja otsusekindluse annid.

Kas need olid vaimuannid? Ei ole meie asi niisuguste asjade üle kohut mõista. Kindlasti ei kasutatud neid ande Jumala tahte kohaselt. Kuid selge on, et Saulus Tarsosest uskus, et ajab õiget asja. Kuna ta oli variser, püüdis ta ehk olla piisavalt agar, et teenida välja koht taevas. Jumal on ainus, kes annab kõik talendid ja annid. Meie osa on otsustada, kas kasutame neid Tema heaks. Alles siis, kui otsustame Tema kasuks, saavad neist vaimuannid, ja sellest peale annab Vaim rohkem ande, eriliselt Jumala riigi ülesehitamiseks.

Piibel räägib, et Saulus oli noor, kui Stefanos 34. aastal pKr kividega surnuks visati (Apostlite teod 7:58). Ta pidi saama mõned tõsised õppetunnid. Pärast Damaskuse kogemust oli tal kolm päeva pimedust oma olukorra üle järelemõtlemiseks. Ja ta tegi õige otsuse. Ta pöördus (kahetses) ja hakkas täiskiirusel õiges suunas minema.

Kas sa tead, mis on sinu vaimuannid? Kas sa oled pühendanud end, et anda annid tagasi Jumalale, kes need andis? Kas sa uurid vaimus kasvades aina enam ja enam, et teada saada, mis on Jumalal sinu jaoks plaanis praegu ja tulevikus?

Kas sa oled kunagi mõelnud, kas see võib olla varastamine, kui sa hoiad endale annid, mille Jumal andis sulle Tema kuningriigi heaks, ja kasutad neid hoopis enda heaks?

Kõigi heade andide Andja, tänan Sind võimete eest, mille oled minusse pannud! Tänan Sind ka eriliste vaimuandide eest! Ma pühendan need kõik Sinule ja Sinu tööle.

Jaga Facebookis