Täiskasvanuks saamine

Avaldatud 11.7.2019, rubriik Päeva sõna

Ja Jeesus kasvas tarkuses ja pikkuses ja armus Jumala ja inimeste juures. Luuka 2:52

… kuni meie kõik jõuame usu ja Jumala Poja tundmise ühtsusesse,

saades täismeheks Kristuse täisea mõõtu mööda. Kiri efeslastele 4:13

Tundub, et mõned kristlased arvavad, nagu keerleks kristlik elu ühe sündmuse ümber. Ükskord, teatud kindlal päeva ja tunnil esitasid nad teatud kindla palve teatud kindlal moel ja nüüd on nad päästetud, kõik ülejäänu on pudi-padi.

Piibel nii ei õpeta.

Samas tundub, et teised kristlased arvad, nagu koosneks kristlik elu mõõtmisest. Paned südame uksepiidale tabeli, laotad laiali kõik reeglid ja määrused ning siis seisad iga päev selle tabeli kõrval ja vaatad, kui lähedal sa eesmärgile oled. Kas juba valmis? Täiuslik, nagu Jeesus? Oeh, ei veel! Parem üritan edasi ...

Piibel ei õpeta ka seda.

Kuid Piibel räägib, et kasvamine on aeglane, nagu vilja puhul. Kõigepealt on oras, siis pead ja siis täis tera pea sees (Markuse 4:28).

Kasvamine on lihtne, nagu lapsel. Jeesus elas kodus, kuulas sõna ning kasvas kehaliselt ja vaimulikult (Luuka 2:51, 52).

Kasvamine on raske, nagu töö! „… et me ei oleks enam väetid lapsed, keda pillutab ja kõigutab iga õpetusetuul, et inimliku pettemänguga eksitusse kavaldada, vaid et me tõtt rääkides armastuses kasvaksime kõigiti selle sisse, kes on pea − Kristus.“ (Kiri efeslastele 4:15, 15)

Kasvamine tuleb Jumalalt, mitte kusagilt mujalt! „… kasvaksime kõigiti selle sisse, kes on pea − Kristus. Temas on kogu ihu liidetud kokku ja hoitakse koos kõigi üksteist toetavate liikmete abil, nii nagu on iga üksikliikme ülesanne. Sel viisil saab ihu kasvujõu iseenese ülesehitamiseks armastuses.“ (salmid 15, 16)

Sellega lõpeb meie arutelu esimeses käsus leiduvate põhiväärtuste üle. Kui hoiame Jumala enda ees ja keskpunktis, võtame Tema alati esimeseks ja viimaseks, siis kasvame vaimulikult. Paratamatult.

Nisupõllu ja lastetoa Jumal, kasvata mind Sinus suureks! Aeglaselt, mõnikord märkamatult (eriti mulle endale), lihtsalt nagu laps, raskelt nagu töö – ole minu Allikas! Voolaku Sinu hingus ja veri läbi minu ja toitku mind nii, et ma kasvan täisealiseks tervena Sinus ja tugevana armastuses! Aita mul armu leida Jumala ja inimeste juures!

Jaga Facebookis