Jumala arm ja jõud

Avaldatud 25.3.2019, rubriik Päeva sõna

„Vaadake endi seast seitse meest, kellel on hea maine ja kes on täis Vaimu ja tarkust, et me võiksime nemad seada sellesse ametisse. Meie ise aga tahame pühenduda palvetamisele ja sõna teenimisele.“ Apostlite teod 6:3, 4

Kogudus kasvas ülikiiresti. Töö, mille Jeesus oli andnud – olla valguse, armastuse ja hoolimise kindluseks − kasvas esimestel juhtidel üle pea. Nii loodi diakonite ametikoht. Sellest peale jagati ülesanded ära. Õpetamise ja kuulutamise tööd tegi üks grupp. Inimeste, eriti vaeste eest hoolitsemise tööd tegid teised. Mõistagi oli palvetamine kõigi asi. Jumala tööd ei saa teha ilma palju palvetamata!

Niisiis, valiti seitse meest ja üks neist on tänaseni kuulus. Stefanose kohta on öeldud, et ta oli „täis armu ja väge, tegi imetegusid ja suuri tunnustähti rahva seas“ (Apostlite teod 6:8).

Kuigi Stefanos oli valitud diakoniks, oli ta ilmselgelt täielikult võimeline kõnelema ja kuulutama. Igatahes on ta pidanud ühe jutluse, mida Jumala rahva hulgas eal ei unustata.

Ta oli niivõrd hämmastav, et sattus nende juudi juhtide erilise tähelepanu alla, kes ihkasid väga seda „uut õpetust“ hävitada. Nad tõusid tema vastu üles ja üritasid teda halba valgusesse seada. Asi läks nii kaugele, et nad maksid inimestele, kes väidaksid, et kuulsid teda Jumalat teotamas. Stefanos viidi Suurkohtu ette, kus ta pidas oma kuulsa jutluse. Ta rääkis kogu Jumala rahva ajaloo ja kuulajad olid tähelepanelikud seni, kuni ta juudi ajaloost kõneles, aga kui ta ütles, et Jeesus oli selle haripunkt, siis nad ründasid. Nad viskasid Stefanose kividega surnuks, samal ajal kui tema rõõmustas, et nägi Jeesust Jumala trooni kõrval seismas.

Läheduses seisis üks noormees ja valvas tapjate kuubesid. Ta ei teadnud veel, et ta oli oma silmaga näinud ajaloo võimsat pöördepunkti. 490 aastat, mille Jumal oli oma rahvale Taanieli 9:24 lubanud, olid just südantlõhestava lõpu leidnud. Juudi rahvas kui rahvas ei olnud enam Jumala valitud. Jumala armastuse maailma rahvastele viimise ülesanne anti teistele. Ja sellel noormehel ei olnud vähimatki aimu neist suurtest plaanidest, mis Jumalal tema jaoks olid.

Ustav Ajavalvur, Sina oled ainus, kes teab, mis aeg tegelikult on. Ma ei taha hoida oma pilku kosmilisel kellal. Ma tahan hoida oma pilgu Sinul. Palun ära lase mul kunagi seista kõrval ja vaadata, kuidas Sinu teenijatele haiget tehakse, ning teha nägu, et see ei ole minu asi! Ma soovin olla pilgeni täidetud Sinu armu ja jõuga nagu Stefanos, olla Sinu tõtt rääkiv laps! Kõigest hoolimata.

Jaga Facebookis