Mõõdukus kõiges on oluline

Avaldatud 26.10.2018, rubriik Päeva sõna

Minu ootust ja lootust mööda, et ma ei jää häbisse milleski, vaid et − nagu alati, nii ka nüüd − Kristus saab täiesti avalikult ülistatud minu ihus, olgu elu või surma läbi. Kiri filiplastele 1:20

Praegu on surmavarjus paljud, kes on valmistunud Issanda heaks töötama, kuid ei ole tundnud endal püha kohust järgida terviseseadusi. Füüsilise maailma seadused on tegelikult Jumala seadused, kuid see fakt näib olevat unustatud.

Mõned on piiranud end dieediga, mis ei suuda nende tervist ülal hoida. Nad ei ole kahjulike toiduainete asemel hankinud toitvat toitu ning nad ei ole mõelnud, et kõige tervislikumal moel toidu valmistamisel on vaja peenetundelisust ja leidlikkust. Organismi tuleb korralikult toita, et see suudaks oma ülesannet täita. …

Maailmas on palju neid, kes annavad järele hukutavatele harjumustele. Neid juhtiv seadus on isu ning valede harjumuste tõttu on moraalne tunnetus nüristunud ja võime pühi asju mõista suurel määral hävinud. Kuid kristlastel on vaja olla rangelt mõõdukas. Nad peavad oma mõõdupuu kõrgele tõstma. Ülioluline on mõõdukus söömises, joomises ja riietumises. Isu või tuju asemel peab valitsema põhimõte. …

Jumalale ustav olemine tähendab palju. Tal on nõudmised kõigile, kes on Tema teenistuses. Ta soovib, et mõistus ja keha oleksid hoitud parima tervise juures, iga võime ja talent oleks jumaliku kontrolli all ning nii jõulised ja tegusad, nagu range mõõdukuse harjumusega võimalik. Meil on Jumala ees kohus pühendada end täielikult Temale, nii et ihu ja hing oleksid koos kõigi omadustega, mida tunnustatakse Tema usaldatud andidena, rakendatud Tema teenimisse. Kogu meie energiat ja kõiki omadusi tuleb käesoleva prooviaja jooksul pidevalt tugevdada ja täiustada. …

Kui me suudame äratada meie rahva moraalse tundlikkuse mõõdukuse küsimuses, on saavutatud suur võit. Tuleb õpetada ja praktiseerida mõõdukust kõigis selle elu asjades. Mõõdukus söömises, joomises, magamises ja riietuses on üks religioosse elu peamisi põhimõtteid. Hinge pühamusse toodud tõde juhib ihu kohtlemist. Mitte millessegi, mis puutub inimese tervisesse, ei tohi ükskõikselt suhtuda. Meie igavene heaolu sõltub sellest, kuidas me selle elu jooksul oma aega, jõudu ja mõju kasutame. − The Review and Herald, 11. juuni 1914.

Jaga Facebookis