Füüsiline töö aitab arendada mõistust ja iseloomu

Avaldatud 25.10.2018, rubriik Päeva sõna

Nad ehitavad kodasid ja elavad neis, istutavad viinamägesid ja söövad nende vilja. Nad ei ehita teistele elamiseks, ei istuta teistele söömiseks, sest mu rahva eluiga on otsekui puu eluiga ja mu valitud kasutavad ise oma kätetööd. Jesaja 65:21, 22

Nagu Iisraeli päevil, nii tuleks ka nüüd igale noorele õpetada praktilise elu kohustusi. Igaüks peab omandama teadmised mõnes füüsilise töö harus, mille abil vajaduse korral elatist hankida. See on oluline mitte üksnes kaitseks elu keerdkäikude eest, vaid ka selle mõju tõttu füüsilisele, vaimsele ja moraalsele arengule. Isegi kui oleks kindel, et inimene ei pea ülalpidamiseks kunagi füüsilist tööd tegema, tuleks teda siiski töötama õpetada. Ilma füüsilise tegevuseta ei ole võimalik omada tervet keha ega tugevat tervist ning hästi korraldatud töö distsipliin ei ole tugeva, aktiivse mõistuse ja õilsa iseloomu kujundamisel sugugi vähem oluline.

Õpilased, kes on omandanud raamatuteadmised ilma praktilise töö teadmisteta, ei saa tasakaalustatud haridust. Energia, mida oleks pidanud pühendama erinevates valdkondades tegutsemiseks, on hooletusse jäetud. Haridus ei koosne üksnes aju kasutamisest. Iga noore kasvatuse oluline osa on füüsiline töö. Hariduse oluline etapp jääb puudu, kui õpilasele ei õpetata, kuidas teha kasulikku tööd.

Kogu olemuse tervislik treenimine annab hariduse, mis on laiahaardeline ja ulatuslik. Iga õpilane peaks pühendama igast päevast osa aktiivsele füüsilisele tööle. Nii kujundatakse tööharjumused ja soodustatakse enesekindlust, samas on noored kaitstud paljude halbade ja madaldavate kommete eest, mis on sageli tegevusetuse tagajärg. Ja see kõik peab toimuma harimise esmast eesmärki silmas pidades, sest aktiivsust, usinust ja puhtust soodustades jõuame kooskõlla Loojaga. ...

Praktilise elu jaoks vajaminevat distsipliini saadakse füüsilise töö kaudu, mis on kombineeritud vaimse koormusega ning mida täiendab mõtisklemine, mis valmistab mõistust ja keha paremini ette täitma ülesannet, mille Jumal inimestele teha annab. Mida täielikumalt mõistavad noored, kuidas täita praktilise elu kohustusi, seda suuremat rõõmu tunnevad nad päev-päevalt teistele kasulik olles. Mõistus, mida on õpetatud tundma rõõmu kasulikust tööst, avardub ning harjutamise ja distsipliini kaudu muutub see kasulikuks, sest on omandanud teadmised, mis on olulised teistele õnnistuseks olemiseks. − „Messages to Young People“, lk 177−179.

Jaga Facebookis